Koštialiková, Daniela, Faculty of Industrial Technologies in Púchov, Alexander Dubček University of Trenčín, I.Krasku 491/30, Púchov, Slovakia