Burdová, Karolína, Západoceská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzen, Czech Republic