Cempírek, Václav, Jan Perner Transport Faculty, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic