Archives

2012

Cover Page

Vol 42, No 4 (2012)

ÚSKALÍ TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ V MEDICÍNĚ; VLIV PORUCH SONDY SONOGRAFU NA KVALITATIVNÍ PARAMETRY ULTRAZVUKOVÉHO B‐OBRAZU; VLIV ULTRAZVUKU NA ÚČINNOST FOTODYNAMICKÉ TERAPIE – IN VITRO STUDIE; FANTOM PRO DIAGNOSTICKÝ ULTRAZVUK A DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ; A PERFORMANCE TESTER OF DEFIBRILLATOR ACCUMULATORS FOR CLINICAL PURPOSES; METHODOLOGY OF THERMOGRAPHIC ATLAS OF THE HUMAN BODY; HOME MEASUREMENT OF BLOOD PRESSURE: PRESENT PROBLEMS AND PERSPECTIVE IMPROVEMENTS
Cover Page

Vol 42, No 3 (2012)

LEKSELL GAMMA KNIFE PAST, PRESENT AND FUTURE; ECMO AMBULANCE AND ADVANCED EMERGENCY MEDICAL SYSTEM; MEASUREMENT OF THERMAL SYMMETRY OF THE HUMAN SPINE BY THE USE OF MEDICAL THERMOGRAPHY; DETERMINATION OF HUMAN GAIT PHASE BY ZERO‐MOMENT POINT; STANOVENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÉHO VYŠETŘENÍ; VLIV FOTODYNAMICKÉ TERAPIE NA CYTOMECHANIKU NÁDOROVÉ BUNĚČNÉ LINIE HELA; INOVACE PRAKTICKÝCH ÚLOH VE VÝUCE LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

Cover Page

Vol 42, No 2 (2012)

NONINVASIVE SYSTEM FOR LOCALIZATION OF SMALL REPOLARIZATION CHANGES IN THE HEART; INDUCTION SENSORS FOR MEASUREMENT OF VIBRATION PARAMETERS OF ULTRASONIC SURGICAL WAVEGUIDES; LINEAR MODELLING OF CARDIOVASCULAR PARAMETER DYNAMICS DURING STRESS-TEST IN HORSES; MONITORING OF BREATHING BY BIOACOUSTIC METHOD;  APPLICATION OF TIME DOMAIN REFLECTOMETRY FOR CHARACTERIZATION OF HUMAN SKIN; REAL-TIME PROCESSING OF MULTICHANNEL ECG SIGNALS USING GRAPHIC PROCESSING UNITS; MATLAB AND ITS USE FOR PROCESSING OF THERMOGRAMS; IDENTIFICATION OF MAGNETIC NANOPARTICLES BY SQUID BIOSUSCEPTOMETRIC SYSTEM; EXPORT OF INFORMATION FROM MEDICAL RECORDS INTO DATABASE; WIRELLES PROBE FOR HUMAN BODY BIOSIGNALS; WRITTEN TEST ON BIOPHYSICS AND MEDICAL BIOPHYSICS AT MEDICAL FACULTY COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA – A CONTINUOUS CHECK DURING TWO ACADEMIC YEARS; VALUATION METHODOLOGY FOR MEDICAL DEVICES; SETTING EMG STIMULATION PARAMETERS BY MICROCONTROLLER MSP430; SOFTWARE PACKAGE FOR ELECTROPHYSIOLOGICAL MODELING OF NEURONAL AND CARDIAC EXCITABLE CELLS; VENTILATOR CIRCUIT MODEL FOR OPTIMIZATION OF HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION; REHABILITATION OF PATIENTS USING ACCELEROMETERS - FIRST EXPERIMENTS; CHANGES IN BIOIMPEDANCE DEPENDING ON CONDITIONS; THE STRUCTURAL DESIGN AND USE OF HIGHER FORMS OF CONTROL IN REHABILITATION DEVICES; MECHANICAL MODEL OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: DETERMINATION OF CARDIAC OUTPUT BY DYE DILUTION; AUTOMATIC SEGMENTATION OF PHONEMES DURING THE FAST REPETITION OF (/PA/-/TA/-/KA/) SYLLABLES IN A SPEECH AFFECTED BY HYPOKINETIC DYSARTHRIA; A PHONEME CLASSIFICATION USING PCA AND SSOM METHODS FOR A CHILDREN DISORDER SPEECH ANALYSIS; THE REAL-TIME VIZUALIZATION OF PNEUMOGRAM SIGNALS; USE OF CORRELATION ANALYSIS FOR ONSET EPILEPTIC SEIZURE DETECTION; FEEDBACK VISUALIZATION INFLUENCE ON A BRAIN-COMPUTER – INTERFACE PERFORMANCE; EYE TRACKING PRINCIPLES AND I4TRACKING® DEVICE; MODELING OF CIRCULATION DYNAMICS WITH ACAUSAL MODELING TOOLS; METHODOLOGY OF THERMOGRAPHIC ATLAS OF THE HUMAN BODY
Cover Page

Vol 42, No 1 (2012)

UŽITÍ BIOREOMETRIE KE SLEDOVÁNÍ LÉČBY PORUCH KOLENNÍHO KLOUBU; INTRAKRANIÁLNÍ TLAK A JEHO IDENTIFIKAČNÍ MOŽNOSTI PŘI LÉČBĚ KRANIOCEREBRÁLNÍHO PORANĚNÍ; POSOUZENÍ VHODNOSTI POUŽITÍ EXCIMEROVÉHO LASERU K LÉČENÍ ONYCHOMYKÓZY; MĚŘENÍ ULTRAZVUKOVÉHO POLE V ZAŘÍZENÍ PRO OZAŘOVÁNÍ BIOLOGICKÝCH VZORKŮ; MOŽNOST VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ PŘI ANALÝZE SPECIFICKÝCH KOMPLIKACÍ METODY DHS; RESONANČNÍ METODY MĚŘENÍ VISKOELASTICITY BIOLOGICKÝCH STRUKTUR; BIOFYZIKÁLNÍ PRINCIPY FOTOAKUSTICKÉ TOMOGRAFIE

26 - 29 of 29 Items     << < 1 2