, Eaton, 1000 Cherrington Pkwy Moon Township, PA 15108, United States