Zhao, Hui, Yu-Qiu Liu, Zhi-Xi Wang, and Shao-Ming Fei. 2022. “A Note on Entanglement Classification for Tripartite Mixed States”. Acta Polytechnica 62 (1):222-27. https://doi.org/10.14311/AP.2022.62.0222.