Design of a survey net for metric survey documentation of a historical building

Zdeněk Poloprutský

Abstract


This paper deal with the design and the creation of a survey net during the metric survey documentation of the current state of a historical building. The paper aims to define the general rules for the design of the survey net, which are based on the Least Squares Method (LSM), Huber´s M-estimation and the requirement of practical heritage preservation. The paper presents three different examples of survey nets and types of historical buildings.

Keywords


adjustment of survey net; detailed survey; GNSS; historical building; Least Squares Method (LSM); metric survey documentation; reference map scale

References


PARÍZKOVÁ 2 CEVONOVÁ, Jana, Michal PATRNÝ, Jindrich ZÁHORKA, Pavel ZAHRADNÍK a Lucie BERÁNKOVÁ, BERÁNEK, Jan a Petr MACEK, ed. Building Archaeology Survey: A Methodology. Prague: National Heritage Institute, 2015. ISBN 978-80-7480-037-5.

VESELÝ, Jan. Metric survey documentation of historic buildings for use in heritage management. Prague: National Heritage Institute, 2014. ISBN 978-80-86516-79-0.

International standard paper sizes. A4 paper format [online]. Cambridge: Markus Kuhn, 2016 [cit. 2017-04-21]. Available from: http://www.cl.cam.ac.uk/ mgk25/iso-paper.html

EPSG:5514: S-JTSK / Krovak East North - SJTSK. EPSG.io: Coordinate Systems Worldwide [online]. Unterageri (Switzerland): Klokan Technologies, 2016 [cit. 2017-05-02]. Available from: https://epsg.io/5514

EPSG:5705: Baltic height. EPSG.io: Coordinate Systems Worldwide [online]. Unterageri (Switzerland): Klokan Technologies, 2016 [cit. 2017-05-02]. Available from: https://epsg.io/5705

CESKÁ REPUBLIKA. Narízení vlády o stanovení geodetických referencních systému a státních mapových del závazných na území státu a zásadách jejich používání. In: . Praha, 2006, rocník 2006, císlo 430.

Geoportal CÚZK: Access to map products and services [online]. Prague: CÚZK, 2010 [cit. 2017-05-02]. Available from: http://geoportal.cuzk.cz

CESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). In: . Praha, 2013, rocník 2013, císlo 357.

Terminological Dictionary VÚGTK. Research Institute of Geodesy, To24

pography and Cartography, v.v.i. [online]. Prague: Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, 2017 [cit. 2017-05-03]. Available from: http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php?jazykova_verze=cz

HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza merení v inženýrské geodézii. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04900-6.

JANDOUREK, Jan. Geodézie 50: vyrovnání úcelových geodetických sítí v E2 a v E3. Praha: CVUT, Stavební fakulta, 2000. ISBN 978-80-01-02171-2.

BAJER, Milan. Inženýrská geodézie 10, 20. Návody ke cvicením. Praha: CVUT, 1997. ISBN 978-80-01-01673-2.

MERVART, Leoš a Zdenek LUKEŠ. Adjustment calculus. Prague: CTU Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03593-1.

TRASÁK, Pavel a Martin ŠTRONER. Outlier detection efficiency in the high precision geodetic network adjustment. Acta Geodaetica et Geophysica. 2014, 49(2), 161-175. DOI: 10.1007/s40328-014-0045-9. ISSN 2213-5812. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s40328-014-0045-9

RICHTROVÁ, Zuzana. Upper fortress Kestrany (Písek) – metrical documentation of selected part. Prague, 2016. Barchelor thesis. CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Departments of Geomatics. Supervisor Jindrich Hodac.

Leica FlexLine TS02plus Manual Total Station. Leica Geosystems [online]. Heerbrugg (Switzerland): Leica Geosystems, 2017 [cit. 2017-05-06]. Available from: http://leicageosystems.com/products/total-stations/manual-total-stations/leica-flexline-ts02plus

Leica Viva GS15 – Smart Antenna. Leica Geosystems [online]. Heerbrugg (Switzerland): Leica Geosystems, 2017 [cit. 2017-05-06]. Available from: http://leicageosystems.com/products/gnss-systems/smart-antennas/leica-viva-gs15

KOKEŠ. GEPRO spol. s r.o. [online]. Praha: GEPRO spol., 2017 [cit. 2017-05-06]. Available from: http://www.gepro.cz/produkty/kokes/

MATLAB. MathWorks: Makers of MATLAB and Simulink [online]. Nat10

ick (United States): MathWorks, 2017 [cit. 2017-05-06]. Available from: https://www.mathworks.com/products/matlab.html

GNU Gama - GNU Project: Free Software Foundation. The GNU Operating System and the Free Software Movement [online]. Boston (USA): Free Software Foundation, 2017 [cit. 2017-05-06]. Available from: https://www.gnu.org/software/gama/

POLOPRUTSKÝ, Z., M. CEJPOVÁ a J. NEMCOVÁ. NON-DESTRUCTIVE SURVEY OF ARCHAEOLOGICAL SITES USING AIRBORNE LASER SCANNING AND GEOPHYSICAL APPLICATIONS. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2016, XLI-B5, 371-376. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B5-371-2016. ISSN 2194-9034. Available from: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B5/371/2016/

Leica FlexLine TS06plus Manual Total Station. Leica Geosystems [online]. Heerbrugg(Switzerland): Leica Geosystems, 2017 [cit. 2017-05-07]. Available from: http://leicageosystems.com/products/total-stations/manual-total-stations/leica-flexline-ts06plus

Trimble R8s GNSS Receiver. Trimble - Transforming the Way the World Works [online]. Sunnyvale (CA): Trimble, 2017 [cit. 2017-05-07]. Available from: http://www.trimble.com/Survey/Trimble-R8s.aspx

Leica Nova TS50. Leica Geosystems [online]. Heerbrugg (Switzerland): Leica Geosystems, 2017 [cit. 2017-05-07]. Available from: http://www.leica-geosystems.us/en/Leica-Nova-TS5_103594.htm

Adjust Solutions: Complex processing of geodetic measurements [online]. Prague: Adjust Solutions, 2016 [cit. 2017-05-07]. Available from: http://adjustsolutions.cz/en/

POLOPRUTSKÝ, Zdenek. The plan of the fortified hilltop settlement Radkov [1:500]. Prague: CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Departments of Geomatics, 2016. Available from: http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?cap=0&zal=475〈=en

HAUSEROVÁ, Milena, Biedermanová MAGDALÉNA, Uhlík JAN, et al. The church and its patrons: Two chapters from the history of building the rotunda of the Nativity of the Virgin Mary in Holubice. In: Dejiny staveb 2016. Pilsen (Czech Republic): Klub Augusta Sedlácka, 2016, s. 7-16. ISBN 978-80-87170-48-9. ISSN 1803-0777.

FALÝNOVÁ, M., P. RAEVA, Z. POLOPRUTSKÝ, E. MATOUŠKOVÁ a E. HOUSAROVÁ. COMPLEX ANALYSIS AND DOCUMENTATION OF HISTORICAL BUILDINGS USING NEW GEOMATIC METHODS. Stavební obzor - Civil Engineering Journal. 2016, 25(4), -. DOI: 10.14311/CEJ.2016.04.0027. ISSN 18052576. Available from: http://www.civilengineeringjournal.cz4/archive/issues/2016/2016_ 4/4-2016-0027.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.