STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ S VYUŽITÍM MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL

J. Malohlava, K. Tománková, P. Kolář, H. Kolářová

Abstract


Mikroskopie atomárních sil (AFM) se řadí mezi moderní zobrazovací techniky, které poskytují obraz v subnanometrickém rozlišení. Na rozdíl od ostatních technik ji lze použít i v kapalinách, které imitují přirozené prostředí, což je obzvlášť výhodné při studiu biologických vzorků. Od roku 1986 se vyvinula v univerzální nástroj, který kromě výškového zobrazení poskytuje mapy elastických a viskoeleastických vlastností. Naše práce má za úkol představit nové techniky zabývající se studiem mechanických vlastností buněk - Peak Force Tapping a Stiffness tomography. Oba přístupy reprezentují jedinečný způsob práce se silovými křivkami, které jsou základem pro určení mechanických vlastností.

Keywords


mikroskopie atomárních sil; mechanické vlastnosti; Peak Force Tapping; stiffness tomography

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 0301-5491 (Print)
ISSN 2336-5552 (Online)
Published by the Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics and the Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague.