Archives

2017

Cover Page

Vol 47, No 2 (2017)

PERISTALTIC FLOW OF LITHOGENIC BILE IN THE VATERI'S PAPILLA AS NON-NEWTONIAN FLUID IN THE FINITE-LENGTH TUBE: ANALYTICAL AND NUMERICAL RESULTS FOR REFLUX STUDY AND OPTIMIZATION; /GD-TRACKER/ A SOFTWARE FOR BLOOD-BRAIN BARRIER PERMEABILITY ASSESSMENT; EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE LUMBAR SPINE KINEMATICS; RESPIRATORY SOUNDS AS A SOURCE OF INFORMATION IN ASTHMA DIAGNOSIS; MEASUREMENT OF THE VALUES OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AROUND THE HEAD OF ADOLESCENTS
Cover Page

Vol 47, No 1 (2017)

USING PVDF FILMS AS FLEXIBLE PIEZOELECTRIC GENERATORS FOR BIOMECHANICAL ENERGY HARVESTING; THE EFFECT OF FLUID ACCUMULATION IN STOMACH ON ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY IMAGE OF LUNGS; EFFECT OF STERILIZATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF COLLAGEN-BASED COMPOSITE TUBES; BIOFEEDBACK AS A NEUROBIOMECHANICAL ASPECT OF POSTURAL FUNCTION; THE USE OF NONINVASIVE DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF POSTURAL CHANGES IN UNIVERSITY STUDENTS

2016

Cover Page

Vol 46, No 4 (2016)

COMBINATION OF ATOMIC FORCE MICROSCOPY AND COMET ASSAY FOR ANALYSIS OF DNA DAMAGE INDUCED BY PDT; CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING FOR VO2MAX DETERMINING IN SUBJECTS OF DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITY; THE MANUFACTURING PRECISION OF DENTAL CROWNS BY TWO DIFFERENT METHODS IS COMPARABLE

Cover Page

Vol 46, No 3 (2016)

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TITANIUM DIOXIDE AND AG-INCORPORATED DLC THIN FILMS; RESPIRATORY ARRHYTHMIA AS AN ENCOURAGEMENT OF INAPPROPRIATE ICD THERAPY; VYUŽITIE MULTIPLEXNEJ RT PCR V DIAGNOSTIKE MIKROBIONÁLNYCH PATOGÉNOV
Cover Page

Vol 46, No 2 (2016)

CROSSOVER FROM AUTOMATED TO MANUAL TITRATION OF FIO2 IN THE NICU: IS THERE A TRANSITION LAG?; DESIGN CONCEPTS FOR PREVENTING GAS BUBBLE INTERFERENCE IN MICROFLUIDIC DEVICES; CELL-BASED SENSOR CHIP FOR NEUROTOXICITY MEASUREMENTS IN DRINKING WATER; TESTING A SYSTEM FOR PREDICTING MICROSLEEP; EARLY DISCHARGE (48–72 HOURS) AFTER ACUTE ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION: INTERIM RESULTS OF THE OPEN, RANDOMIZED, MONOCENTRIC STUDY
Cover Page

Vol 46, No 1 (2016)

MEASURING REGULARITY OF FINE UPPER LIMB MOVEMENTS WITH A HAPTIC PLATFORM FOR MOTOR LEARNING AND REHABILITATION; OPTICAL NERVE SEGMENTATION USING THE ACTIVE SHAPE METHOD; THE VIABILITY OF OVARIAN CARCINOMA CELLS A2780 AFFECTED BY TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES AND LOW ULTRASOUND INTENSITY; RAMAN LABEL-FREE VISUALISATION OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES UPTAKE IN BJ CELL LINES; NEW METHOD FOR ESTIMATION OF FLUENCE COMPLEXITY IN IMRT FIELDS


2015

Cover Page

Vol 45, No 4 (2015)

MULTI-ELECTRODE MICROFLUIDIC PLATFORM FOR PROTEIN DETECTION USING ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY; EFFECT OF LINEAR ACCELERATOR SETTINGS ON EVALUATION OF DOSIMETRIC VERIFICATION OF VMAT PLANS; SPECTRAL ANALYSIS OF ATRIAL COMPONENTS OF ABLATION CATHETER SIGNALS DURING SLOW PATHWAY ABLATION FOR TYPICAL ATRIOVENTRICULAR NODAL REENTRANT TACHYCARDIA; MERANIE PARAMETROV ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ PRI POUŽÍVANÍ PROSTRIEDKOV MOBILNEJ KOMUNIKÁCIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
Cover Page

Vol 45, No 3 (2015)

MONITORING VÝSKYTU PORÚCH OSOVÉHO ORGÁNU U ŠTUDENTOV DENTÁLNEJ HYGIENY; COMPARISON OF DOSE CALCULATION ALGORITHMS FOR LEKSELL GAMMA KNIFE PERFEXION USING MONTE CARLO VOXEL PHANTOMS; FEASIBILITY OF RADIOIODINE DOSIMETRY USING A SMALL FIELD OF VIEW GAMMACAMERA, PILOT STUDY; DYNAMICAL CHARACTERISTICS OF SPEECH APPARATUS IN HUNTINGTON’S DISEASE; RELIABILITA MERANÍ ZAŤAŽENIA NOHY PRI CHÔDZI; PROFESOR ZDENĚK VODRÁŽKA IN MEMORIAM

Cover Page

Vol 45, No 2 (2015)

STRUCTURED PDMS USED AS ACTIVE ELEMENT FOR A BIOMIMETICS INSPIRED FLUID TRANSPORTER; NEW ALGORITHM FOR EEG AND EMG SEPARATION; DETECTION OF FACIAL AREAS IN THERMAL IMAGES; MODELING OF THE CHEMICAL STAGE OF RADIOBIOLOGICAL MECHANISM USING PETRI NETS; POUŽITÍ RADIOCHROMNÍHO GELOVÉHO DOZIMETRU PRO VERIFIKACI DÁVKOVÉ DISTRIBUCE VE STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGII

Cover Page

Vol 45, No 1 (2015)

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF ARTIFICIAL JOINTS WITH DEFECTS BY EDDY CURRENT METHOD; EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS OF ULTRASONIC SURGICAL WAVEGUIDES USING EFFECT OF INVERSE MAGNETOSTRICTION; PRELIMINARY TESTING OF FLEXIBLE ELECTRODES FOR BIOSIGNAL MEASUREMENT: ABRASION RESISTANCE; UTILITY OF QRS ISOINTEGRAL MAPS IN LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY; PŘÍSTUPY KE SLEDOVÁNÍ NÁKUPŮ ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ


2014

Cover Page

Vol 44, No 4 (2014)

REAL-TIME VISUALIZATION OF MULTICHANNEL ECG SIGNALS USING THE PARALLEL CPU THREADS; SOLUTION OF THE CROSS-TALK PROBLEM IN CELL IMPEDANCE ANALYSIS OF CARDIAC MYOCYTES; DIFFERENCES IN SLEEP PATTERNS AMONG HEALTHY SLEEPERS AND PATIENTS AFTER STROKE; EFFECT OF THE PLACEMENT OF THE INERTIAL SENSOR ON THE HUMAN MOTION DETECTION; IMPACT OF DIFFERENT HEART RATES AND ARTERIAL ELASTIC MODULI ON PULSE WAVE VELOCITY IN ARTERIAL SYSTEM MODEL; PULMONARY FLUID ACCUMULATION AND ITS INFLUENCE ON THE IMPEDANCE CARDIOGRAM: COMPARISON BETWEEN A CLINICAL TRIAL AND FEM SIMULATIONS
Cover Page

Vol 44, No 3 (2014)

REMOTE PULSE OXIMETRY IMAGING – FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS; THE BIOMECHANICAL MOVEMENTS FOR THE DISABLED BASED ON ART THERAPY; MONITORING OF EMG TO FORCE RATIO USING NEW DESIGNED PRECISE WIRELESS SENSOR SYSTEM; HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT FOR MEDICAL DEVICES; IMPLEMENTATION OF PULSE OXIMETRY MEASUREMENT TO WIRELESS BIOSIGNALS PROBE; VLIV PRŮTOČNÉHO ODPORU DÝCHACÍCH CEST A ALVEOLÁRNÍ PODDAJNOSTI NA DECHOVÝ OBJEM PŘI VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILANÍ VENTILACI
Cover Page

Vol 44, No 2 (2014)

NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ TESTY A JEJICH SOFTWAROVÁ PODPORA; LIPOSOMY, JEJICH CHARAKTERIZACE, PŘÍPRAVA A INKORPORACE DO NANOVLÁKENNÝCH NOSIČŮ; DECONVOLUTION-BASED PHYSIOLOGICAL SIGNAL SIMPLFICATION FOR PERIODICAL PARAMETER ESTIMATION; RESPIRATORY RATE ESTIMATION IN POSTOPERATIVE CARE—STATE OF THE ART AND PERSPECTIVES; TECHNICAL SOLUTIONS OF SEMI-CLOSED CIRCUITS FOR HELIOX ADMINISTRATION IN SPONTANEOUSLY BREATHING PATIENTS WITH SEVERE AIRWAY OBSTRUCTION; ANALÝZA POVRCHU MAGNETICKÝCH MIKROČÁSTIC PROSTŘEDNICTVÍM MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL
Cover Page

Vol 44, No 1 (2014)

METALICKÉ ČÁSTICE V PROSTŘEDÍ TERAPEUTICKÉHO ULTRAZVUKU - STUDIUM VIABILITY NÁDOROVÝCH BUNĚK IN VITRO; METODA MĚŘENÍ PODDAJNOSTI A TĚSNOSTI MODELŮ RESPIRAČNÍ SOUSTAVY PACIENTA; RATIONAL OPERATION OF MRI EQUIPMENT INUNIVERSITY HOSPITALS IN THE CZECH REPUBLIC; INDIVIDUALIZATION OF HEAD RELATED TRANSFER FUNCTION; GENE EXPRESSION PROFILING AFTER ANGIOGENESIS INHIBITOR TREATMENT; THE EFFECT OF ACETYLSALICYLIC ACID ON ANGIOGENESIS IN VITRO; THE EFFECT OF DOCETAXEL ON MOLECULAR MELTING PROFILE OF DNA EXTRACTED FROM HUMAN BREAST ADENOCARCINOMA MCF-7 CELLS

2013

Cover Page

Vol 43, No 4 (2013)

METODIKA MERANIA NA CELOTELOVOM 3D SKENERY A MOŽNOSTI APLIKÁCIE; TERMOGRAFICKÉ HODNOCENÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE STENTŮ EX VIVO; IMPACT OF THE TORSO MODEL ON THE INVERSE LOCALIZATION OF ISCHEMIA; MODELLING OF CARDIOVASCULAR SYSTEM REGULATION; VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ A JEJICH DIAGNOSTIKA POMOCÍ RENTGENOVÝCH SNÍMKŮ; UTILIZING OF MEMS SENSORS IN REHABILITATION PROCESS; KNOWLEDGE MODELING OF AGILE PROCESSES IN HEALTHCARE SYSTEMS DEVELOPMENT
Cover Page

Vol 43, No 3 (2013)

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ S VYUŽITÍM MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL; DETEKCE PULSAČNÍCH ZMĚN PRŮMĚRU TEPEN V DYNAMICKÉM ULTRAZVUKOVÉM OBRAZE; OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ ÚNAVY FREKVENCÍ MRKÁNÍ; THE INFLUENCE OF THE SKIN FATIGUE, ITS PERSPIRATION AND THE TIME OF STIMULATION IN MEASUREMENT OF THE ACTIVE POINTS ON HUMAN SKIN; NEW POSSIBILITIES FOR CONTROL OF MECHATRONICAL REHABILITATION SHOES TUKE; SUMMARY OF ALGORITHMIC FRAGMENTS FOR STATISTICAL IDENTIFICATION OF MARKERS FROM A SET OF SPECTRAL COURSES
Cover Page

Vol 43, No 2 (2013)

WEARABLE ARTIFICIAL KIDNEY – EVOLUTION OF ITS CONCEPTS AND CURRENT STATE-OF-THE-ART; ON MIXED STATISTICAL MOMENTS OF TEXTURE IN ULTRASOUND B-MODE IMAGES; ARTEFAKTY SPÔSOBENÉ PACIENTOM PRI ZOBRAZOVANÍ MAGNETICKOU REZONANCIOU; INDIKACE K OPERAČNÍ LÉČBĚ POPÁLENIN PŘI VYUŽITÍ METODY LASERDOPPLER IMAGING; AJ VŠEOBECNÍ LEKÁRI SI BUDÚ MÔCŤ AKTUALIZOVAŤ PROFESNÉ KOMPETENCIE POMOCOU MEDICÍNSKYCH SIMULÁTOROV (VÝHODY A ÚSKALIA); HODNOCENÍ REVASKULARIZACE DOLNÍCH KONČETIN POMOCÍ TERMOGRAFICKÝCH MĚŘENÍ A METODIKA;
Cover Page

Vol 43, No 1 (2013)

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ANALÝZY PŘEŽÍVÁNÍ V BIOMEDICÍNĚ A TECHNICE; SROVNÁNÍ RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ HRANOVÉ DETEKCE KONČETINOVÝCH TEPEN V PODÉLNÉM ŘEZU ULTRAZVUKOVÉHO OBRAZU; IMUNOFLUORESCENČNÍ ANALÝZA PROAPOPTICKÝCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V BUŇKÁCH LIDSKÉHO MELANOMU PO FOTODYNAMICKÉ TERAPII; FOTOTOXICKÝ VLIV PORFYRINOVÝCH SENSITIZERŮ A VIDITELNÉHO ZÁŘENÍ NA GRAM-POZITIVNÍ METHICILIN-REZISTENTNÍ KMEN S. AUREUS; 13C-METHACETINOVÝ DECHOVÝ TEST U PACIENTŮ S JATERNÍ CIRHÓZOU A DEKOMPENZOVANÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM; TESTING OF AUTOMATIZED REHABILITATION DEVICE DESIGNED FOR ELDERLY BY  INDUSTRIAL ROBOT; SPECIFIC BEHAVIOUR OF THE BLOOD SEDIMENTATION PROCESSES EXAMINED BY THE ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE MICROSENSOR; DEVELOPMENT OF BIOMEDICAL INFORMATION SYSTEMS: MSL CONCEPT OF E-LEARNING – PILOT STUDY RESULTS

2012

Cover Page

Vol 42, No 4 (2012)

ÚSKALÍ TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ V MEDICÍNĚ; VLIV PORUCH SONDY SONOGRAFU NA KVALITATIVNÍ PARAMETRY ULTRAZVUKOVÉHO B‐OBRAZU; VLIV ULTRAZVUKU NA ÚČINNOST FOTODYNAMICKÉ TERAPIE – IN VITRO STUDIE; FANTOM PRO DIAGNOSTICKÝ ULTRAZVUK A DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ; A PERFORMANCE TESTER OF DEFIBRILLATOR ACCUMULATORS FOR CLINICAL PURPOSES; METHODOLOGY OF THERMOGRAPHIC ATLAS OF THE HUMAN BODY; HOME MEASUREMENT OF BLOOD PRESSURE: PRESENT PROBLEMS AND PERSPECTIVE IMPROVEMENTS
Cover Page

Vol 42, No 3 (2012)

LEKSELL GAMMA KNIFE PAST, PRESENT AND FUTURE; ECMO AMBULANCE AND ADVANCED EMERGENCY MEDICAL SYSTEM; MEASUREMENT OF THERMAL SYMMETRY OF THE HUMAN SPINE BY THE USE OF MEDICAL THERMOGRAPHY; DETERMINATION OF HUMAN GAIT PHASE BY ZERO‐MOMENT POINT; STANOVENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÉHO VYŠETŘENÍ; VLIV FOTODYNAMICKÉ TERAPIE NA CYTOMECHANIKU NÁDOROVÉ BUNĚČNÉ LINIE HELA; INOVACE PRAKTICKÝCH ÚLOH VE VÝUCE LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

Cover Page

Vol 42, No 2 (2012)

NONINVASIVE SYSTEM FOR LOCALIZATION OF SMALL REPOLARIZATION CHANGES IN THE HEART; INDUCTION SENSORS FOR MEASUREMENT OF VIBRATION PARAMETERS OF ULTRASONIC SURGICAL WAVEGUIDES; LINEAR MODELLING OF CARDIOVASCULAR PARAMETER DYNAMICS DURING STRESS-TEST IN HORSES; MONITORING OF BREATHING BY BIOACOUSTIC METHOD;  APPLICATION OF TIME DOMAIN REFLECTOMETRY FOR CHARACTERIZATION OF HUMAN SKIN; REAL-TIME PROCESSING OF MULTICHANNEL ECG SIGNALS USING GRAPHIC PROCESSING UNITS; MATLAB AND ITS USE FOR PROCESSING OF THERMOGRAMS; IDENTIFICATION OF MAGNETIC NANOPARTICLES BY SQUID BIOSUSCEPTOMETRIC SYSTEM; EXPORT OF INFORMATION FROM MEDICAL RECORDS INTO DATABASE; WIRELLES PROBE FOR HUMAN BODY BIOSIGNALS; WRITTEN TEST ON BIOPHYSICS AND MEDICAL BIOPHYSICS AT MEDICAL FACULTY COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA – A CONTINUOUS CHECK DURING TWO ACADEMIC YEARS; VALUATION METHODOLOGY FOR MEDICAL DEVICES; SETTING EMG STIMULATION PARAMETERS BY MICROCONTROLLER MSP430; SOFTWARE PACKAGE FOR ELECTROPHYSIOLOGICAL MODELING OF NEURONAL AND CARDIAC EXCITABLE CELLS; VENTILATOR CIRCUIT MODEL FOR OPTIMIZATION OF HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION; REHABILITATION OF PATIENTS USING ACCELEROMETERS - FIRST EXPERIMENTS; CHANGES IN BIOIMPEDANCE DEPENDING ON CONDITIONS; THE STRUCTURAL DESIGN AND USE OF HIGHER FORMS OF CONTROL IN REHABILITATION DEVICES; MECHANICAL MODEL OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: DETERMINATION OF CARDIAC OUTPUT BY DYE DILUTION; AUTOMATIC SEGMENTATION OF PHONEMES DURING THE FAST REPETITION OF (/PA/-/TA/-/KA/) SYLLABLES IN A SPEECH AFFECTED BY HYPOKINETIC DYSARTHRIA; A PHONEME CLASSIFICATION USING PCA AND SSOM METHODS FOR A CHILDREN DISORDER SPEECH ANALYSIS; THE REAL-TIME VIZUALIZATION OF PNEUMOGRAM SIGNALS; USE OF CORRELATION ANALYSIS FOR ONSET EPILEPTIC SEIZURE DETECTION; FEEDBACK VISUALIZATION INFLUENCE ON A BRAIN-COMPUTER – INTERFACE PERFORMANCE; EYE TRACKING PRINCIPLES AND I4TRACKING® DEVICE; MODELING OF CIRCULATION DYNAMICS WITH ACAUSAL MODELING TOOLS; METHODOLOGY OF THERMOGRAPHIC ATLAS OF THE HUMAN BODY
Cover Page

Vol 42, No 1 (2012)

UŽITÍ BIOREOMETRIE KE SLEDOVÁNÍ LÉČBY PORUCH KOLENNÍHO KLOUBU; INTRAKRANIÁLNÍ TLAK A JEHO IDENTIFIKAČNÍ MOŽNOSTI PŘI LÉČBĚ KRANIOCEREBRÁLNÍHO PORANĚNÍ; POSOUZENÍ VHODNOSTI POUŽITÍ EXCIMEROVÉHO LASERU K LÉČENÍ ONYCHOMYKÓZY; MĚŘENÍ ULTRAZVUKOVÉHO POLE V ZAŘÍZENÍ PRO OZAŘOVÁNÍ BIOLOGICKÝCH VZORKŮ; MOŽNOST VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ PŘI ANALÝZE SPECIFICKÝCH KOMPLIKACÍ METODY DHS; RESONANČNÍ METODY MĚŘENÍ VISKOELASTICITY BIOLOGICKÝCH STRUKTUR; BIOFYZIKÁLNÍ PRINCIPY FOTOAKUSTICKÉ TOMOGRAFIE

1 - 22 of 22 Items