Quantum GIS plugin for Czech cadastral data

Anna Kratochvílová, Václav Petráš

Abstract


This paper presents new Quantum GIS plugin for Czech cadastral data and its development. QGIS is a rapidly developing cross-platform desktop Geographic Information System (GIS) released under the GNU GPL. QGIS is written in C++, and uses the Qt library. The plugin is developed in C++, too. The new plugin can work with Czech cadastral data in the new Czech cadastral exchange data format called VFK (or NVF). Data are accessed through VFK driver of the OGR library. The plugin should facilitate the work with cadastral data by easy search and presenting well arranged information. Information is displayed in the way similar to web applications, thus the control is friendly and familiar for users. The plugin supports interaction with map using QGIS functionality and it is able to export various cadastral reports. This paper provides ideas which can be generalized to develop QGIS plugin dealing with specific data.

Keywords


VFK, NVF, cadastre, ČÚZK, GIS, QGIS, OGR, C++, plugin

References


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Annual Report 2011. ČÚZK, 2012. ISBN 978-80-86918-66-2. URL: http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx? NAZEV=10-EVZ2011

SOUČEK, Petr and Jiří FORMÁNEK. Data spravovaná resortem ČÚZK jsou stále přístupnější. In: GIS Ostrava 2012 - Současné výzvy geoinformatiky. URL: http: //gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2012/sbornik/papers/soucek.pdf

JEDLIČKA, Karel, Jan JEŽEK and Jiří PETRÁK. Otevřený katastr – svobodné internetové řešení pro prohlížení dat výměnného formátu katastru nemovitostí. In Geoinformatics FCE CTU. Praha: ČVUT, 2007. p. 111-117. URL: http://geoinformatics. fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2007

LANDA, Martin. OGR VFK Driver Implementation Issues. In: Proceedings – Symposium GIS Ostrava 2010. p. 8. ISBN 978-80-248-2171-9, ISSN 1213-239X. URL: http: //gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2010/sbornik/Lists/Papers/EN_1_10.pdf

Quantum GIS Development Team, 2012. Quantum GIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. URL: http://qgis.osgeo.org

ROCCHINI, Duccio and Markus NETELER. Let the four freedoms paradigm apply to ecology. Trends in Ecology. 2012, 27, vol. 6, p. 310-311. ISSN 01695347. DOI: 10.1016/j.tree.2012.03.009. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0169534712000742

Česká republika. Zákon České národní rady ze dne 7. května 1992 o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 1992. URL: http://portal.gov.cz/zakon/344/1992

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky [online]. 23. 2. 2012 [cit. 2012-04-07]. URL: http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-D12U.

LANDA, Martin. Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN. Master thesis. 2005. ČVUT Praha. URL: http://gama.fsv.cvut.cz/~landa/publications/ 2005/diploma_thesis/martin.landa-thesis.pdf.

FOGEL, Karl. Tvorba open source softwaru: Jak řídit úspěšný projekt svobodného softwaru. 2010. CZ.NIC, 2012. ISBN: 978-80-904248-5-2. URL: http://knihy.nic.cz/ files/nic/edice/karl_fogel_poss.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.