Historické mapy v prostředí mapového serveru

Jiří Cajthaml

Abstract


Tento příspěvek se zabývá možnostmi zobrazování historických map na internetu. Tyto mapy často leží v archivech, kde jsou pro běžné uživatele těžko přístupné. V souvislosti s rozvojem informačních technologií dochází nyní k převodu map do digitální podoby a jejich archivaci na digitálních médiích. Současná techniologie jde však ještě dál. Data mohou být publikována na internetu. Tam mohou být velice jednoduše k dispozici všem, jak odborníkům tak laikům. Kromě toho, že mohou být data na internetu prohlížena, s nástupem webových služeb je nyní možné data distribuovat mezi různými aplikacemi. Webové mapové služby jsou budoucností webové kartografie. Můj konkrétní ukázkový projekt souvisí s daty II. vojenského mapování Rakouska-Uherska (1819-1858). Tato data jsem publikoval pomocí mapového serveru na internetu. Data jsou volně přístupná a to nejen pro prohlížení, ale jsou i distribuována pomocí služby WMS.

References


Cajthaml J.: Využití webových mapových serverů. Sborník: 16. kartografická konference – Mapa v informační společnosti, 7.-9.9.2005. Ed.: Václav Talhofer, Lucie Friedmannová, Alois Hoffman. Univerzita obrany, Brno, ČR, 2005. 91 stran (abstrakta), plné texty na CD. ISBN 80-7231-015-1.

Cajthaml J.: Mapserver of the Old Maps. In: Proceedings of International Symposium GIS Ostrava, 23.-25.1. 2006. VSB - Technical University of Ostrava, ISSN 1213-2454.

Cajthaml J.: Jak publikovat staré mapy na internetu? In: Juniorstav 2006, sborník konference, Díl 8, Geodézie a kartografie, Brno 25.1.2006. VUT v Brně, 2006, ISBN 80-214-3114-8.

Cajthaml J.: Old Maps Internet Presentation - Overview of Possibilities In: GICON 2006 - Geoinformation Connecting Societies, sborník konference v tisku, Vienna 10.-14.7.2006. University of Vienna, 2006.

Doubrava P.: Zpracování rastrových mapových podkladů pro využití v oblasti aplikací GIS a katastru nemovitostí. Doktorská disertační práce, 156 stran. ČVUT v Praze, 2005.

oficiální webové stránky projektu UMN MapServer

oficiální webové stránky projektu mscross

oficiální webové stránky projektu PostgreSQL


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.