Špecifické aspekty spracovania geodetických sietí použitím programu SoNet

Authors

  • Marián Kováč Department theoretical geodesy, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology
  • Ján Hefty Department theoretical geodesy, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.14311/gi.1.16

Keywords:

geodetické siete, vyrovnanie

Abstract

Článok je zameraný na popis programu na spracovanie geodetických sietí s analyticky definovanýmm matematickým modelom (observačné rovnice definované v programe v symbolickom tvare), čo je najvýraznejšia črta, ktorou sa program odlišuje od súčasných programov na spracovanie geodetických sietí.

Univerzálnost’ programu demonštrujeme na príklade spracovania viacepochovej geodetickej siete. Spracovanie bolo uskutočnené vo forme prípadových štúdií od elementárnej kombinácie meraní GPS s uvážením kovariančných matíc, až po spoločné spracovanie terestrických observácí a GPS s uvážením časových zmien a transformačných parametrov v spoločnom matematickom modeli.

References

Čepek, A.: The GNU Gama project – Adjustment of Geodetic Networks, Acta Polytechnica, Vol. 42, No. 3, 2002.

Dobeš, J. et. al.: Presn´e lok´ alne geodetick´e siete. Ed´ıcia V´ yskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, Bratislava, 1990.

Gerhátová, L’. Integrovan´e spracovanie družicových a terestrických meraní – dizertačná práca, Bratislava, 2002.

Harold, E. R., Means, W. S.: XML in a Nutshell, 2nd Edition, O’Reilly, 2002.

Hefty, J.: Globálny polohový systém v ˇštvorrozmernej geodézii, Bratislava, 2003.

Hefty, J.: Monitorovanie recentných pohybov litosféry v lokalite atómovej elektrárne Mochovce pomocou geodetických metód, Správa k úlohe v rámci Zmluvy o dielo 04085-02, STU Bratislava, 2002.

Hefty, J.: Geologické hodnotenie oblasti EMO, Meranie recentných pohybov v lokalite EMO, STU Bratislava, 2004.

Charamza, F.: GSO – An Algorithm for Solving Linear Least Squares Problems with Possibly Rank Deficient Matrices, Refer´at VUGTK, Praha, 1977.

Klobušiak, M.: WIGS – Integrované geodetické siete, transformácie, spájanie, porovnanie, výpočet rýchlostí bodov a transformácie S-JTSK do xTRSYY [Programový systém WIGS 4.2002], VUGK & MaKlo, Bratislava, 1995-2002.

Kubáčková, L.: Metódy spracovania experimentálnych meraní, Veda, 1990.

Downloads

Published

2006-12-17

Issue

Section

Articles