Web mapping application of Roman Catholic Church administration in the Czech lands in the early modern period

Authors

  • Pavel Seemann Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Geomatics, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic http://orcid.org/0000-0002-7812-1158

DOI:

https://doi.org/10.14311/gi.16.1.1

Keywords:

Church administration, Historical GIS, Early modern period, Web map, Cartographic design

Abstract

Reconstruction of historical spatial relationships is still a topical issue in historical geography. In this respect, the Church history has not been well explored. The parish administration in the Czech lands is evolving since the advent of Christianity in 863, and a number of reforms have passed over the centuries. Significant changes in the administration also underwent during recatholisation of the Czech lands in the 17th and 18thcentury. From this Baroque era, there are written sources which have been preserved, so they can be utilized to reconstruct historical Church administration in the form of web mapping application. The paper briefly introduces methods which were used to build a spatial database filled with historical data. However, the main outcome of this paper is to describe the creation of the web mapping application that provides visualisation of this data. Discussed are topics like cartographic project, choice of map symbols, data generalization for different levels of detail and placement of annotations. Display of cartographic data were performed using the ArcGIS platform, through a combination of map tiles and feature services that are bundled into the application template created in Web AppBuilder.

References

Abecední seznam farářů a far. Národní archiv Praha, fond Archiv pražského arcibiskupství I, B 10/17, inv. č. 1305. 1715.

Zdeněk Boháč. Atlas církevních dějin českých zemí 1918–1999. Karmelitánské nakladatelství, 1999. isbn: 80-7192-405-9.

Alžběta Brychtová and Jitka Doležalová. Sequential color schemes generator. http://eyetracking.upol.cz/color/. cit. 2015-12-10. 2015.

Tomáš Burda, Zbyněk Janoušek, and Pavel Chromý. “Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v Česku 1920–2012”. In: Historická geografie 40 (2014), pp. 41–72.

Církevní mapy. Historické mapy českých zemí. url: http://www.cirkevnimapy.cz/.

Radek Dostál and Vít Voženílek. “Interaktivita v kartografii”. In: Geodetický a kartografický obzor 57/99, n. 5 (2011), pp. 107–113.

Geografický informační systém tradiční lidové kultury. url: http://gistralik.muni.cz/.

Jakub Havlíček. Analýzy nad vektorovými modely Müllerových map. Czech Technical University in Prague, Diplomová práce (master’s thesis). 2011.

Jakub Havlíček. Vektorový datový model Müllerovy mapy Čech. Czech Technical University in Prague, Bakalářská práce (bachelor’s thesis). 2009.

Historická data v GIS. url: http://www.historickygis.cz/.

Vladislav Hojovec et al. Kartografie. Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1987.

Josef Křivka. Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654–1854. Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1978.

Gretchen N. Peterson. Cartographer’s Toolkit: Colors, Typography, Patterns. Fort Collins, Colorado, 2012. isbn: 978-0-615-46794-8.

Gretchen N. Peterson. GIS cartography: a guide to effective map design. 2nd edition. Boca Raton: CRC Press, 2014. isbn: 978-1482220674.

Ján Pravda. Mapový jazyk. 2nd edition. Univerzita Komenského, 2003. isbn: 8022318094.

Jiřina Růžková, Josef Škrabal, et al. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. 1st edition. Vol. 1. Český statistický úřad, 2006. isbn: 80-250-1310-3.

Jiřina Růžková, Josef Škrabal, et al. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. 1st edition. Vol. 2. Český statistický úřad, 2006. isbn: 80-250-1311-1.

Pavel Seemann. “Cartographic visualization of boundaries in Academic atlas of the Czech history”. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Vol. III. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 1 “Andrey Lyapchev” Blvd., 2014, pp. 505–512. isbn: 978-619-7105-12-4. doi: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.064.

Pavel Seemann. “Církevní znaky pro historické mapy”. In: ArcRevue 4/24 (2015), pp. 14–16.

Pavel Seemann. “Design map symbols for catholic religious institutes in the Czech lands”. In: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015. Vol. II. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 “Alexander Malinov” Blvd., 2015, pp. 811–818. isbn: 978-619-7105-35-3. doi: 10.5593/SGEM2015/B22/S11.102.

Pavel Seemann. “Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku”. PhD thesis. Czech Technical University in Prague, 2016.

Pavel Seemann. “Prostorová rekonstrukce církevní správy Čech v roce 1715”. In: Folia Historica Bohemica 31/2 (2016), pp. 266–278.

Eva Semotanová, Jiří Cajthaml, et al. Akademický atlas českých dějin. 1st edition. Academia, 2014, p. 559. isbn: 978-80-200-2182-3.

Seznam far a farářů podle vikariátů. Národní archiv Praha, fond Archiv pražského arcibiskupství I, B 10/18, inv. č. 1306, původní titulní list nedochován. 1734–1806.

Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR (File of Administrative Boundaries and Cadastral Units Boundaries of the CR). Geoportál ČUZK. http://geoportal.cuzk.cz/.

Überssichts Karte der Steuer Bezirke und Katastral Gemeinden von Mähren und Schlesien. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. 12 map sheets, 1:115,200. 1839.

Uibersichts Karte aller Katastral Gemeinden in der Provinz Böhmen. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. 14 map sheets, 1:144,000. 1846.

Vít Voženílek, Jaromír Kaňok, et al. Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2011. isbn: 978-80-244-2790-4.

Downloads

Published

2017-10-08

Issue

Section

Articles