GUI pro orchestraci GeoWebových služeb

Authors

  • František Klímek Institute of Geoinformatics, VSB-TU of Ostrava

DOI:

https://doi.org/10.14311/gi.3.9

Keywords:

GeoWeb, geoinformatika, webové služby, orchestrace, BPEL, GUI

Abstract

Součástí výzkumného projektu "Orchestrace služeb pro GeoWeb" GA 205/07/0797 řešeného na Institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava, zabývajícího se možností orchestrace webových služeb z oblasti GIS a ověřením praktických možností dostupných jazyků pro popis a plánování obchodních procesů je i část zabývající se návrhem grafického uživatelského rozhraní, které by umožňovalo uživatelům na různých úrovních funkcionality pracovat s těmito orchestry služeb. Jaká je míra funkcionality, kterou jednotliví uživatelé požadují? Má jim být umožněno vyhledávat orchestry, spouštět je, parametrizovat, upravovat, či dokonce navrhovat? Na tyto otázky se snaží odpovědět následující řádky, ve kterých jsou shrnuty základní údaje o orchestraci v oblasti GeoWebu, analýza a popis charakteristik jednotlivých uživatelů i návrh samotného grafického rozhraní koncového uživatele a popis komponent, které by měl být v tomto rozhraní pro práci s orchestry k dispozici.

Downloads

Published

2008-04-12

Issue

Section

Articles