Production and properties of alternative aviation fuels

Martin Voráček, Jakub Kraus

Abstract


This article focuses on alternative fuels in aviation and their production and properties. It also points out current challenges, which must be overtaken by these successors of petroleum.

Keywords


Alternative fuels; VHO; HRJ; Flights with biofuels

References


ŠEBOR, Gustav, POSPÍŠIL, Milan a ŽÁKOVEC, Jan. Technicko-ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. Praha : VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí, 2006.

IATA 2011 Report on Alternative Fuels. Montreal, Geneva : International Air Transport Association, 2011.

KUBIČKA, David, ŠIMÁČEK, Pavel a ŠEBOR, Gustav. Transformace rostlinných olejů na uhlovodíky. Praha : Výzkumný ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2007.

Fact Sheet: Alternative Fuels. IATA. [Online] IATA, 1. 12 2011. [cit. 13. 5 2013.] Available at: http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/pages/alt-fuels.aspx

Lufthansa 747 operates first transatlantic biofuel flight to US. Air News Times. 2012. [online]. [cit. 23.7.2013] Available at: http://www.airnewstimes.co.uk/lufthansa-747-operates-first-transatlantic-biofuel-flight-to-us-13558-news.html

World Jet Fuel Consumption by Year. Index mundi. [online]. [cit. 14.8.2013] Available at: http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=jet-fuel&graph=consumption

NINGER, Jakub. Bakalářská práce, Praha: ČVUT – Fakulta dopravní, 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Martin Voráček, Jakub Kraus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.