Traffic Information Zone and its implementation in the Czech Republic

Tomáš Volena, Jakub Kraus

Abstract


This article deals with the possibility of introduction of a new type of airspace in the Czech Republic – Traffic Information Zone. It states status quo of uncontrolled aerodromes in the Czech Republic, defines Traffic Information Zone and subsequently copes with the implementation suitability of this airspace in the Czech Republic from the point of view of suitable aerodromes, necessary legislative changes and also appropriate approaches.

Keywords


TIZ; Traffic Information Zone; Uncontrolled Aerodromes; AFIS; GNSS; IFR traffic

References


AIP ČR [online]. Available at http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm

EUROCONTROL Manual for Aerodrome Flight Information Service (AFIS). In: EUROCONTROL Publications. Brusel, 2010, Edition 1.0. Available at: http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1446.pdf

L standards - ICAO Annexes [online]. Available at http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm

AIP Norway [online]. Available at https://www.ippc.no/norway_aip/current/main_no.html

KRAUS, Jakub, Karel JEŘÁBEK a Tomáš SOPORSKÝ. ANALYSIS OF CZECH AERODROMES IN TERMS OF THE INTRODUCTION OF AN INSTRUMENT APPROACH. In: Konference Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport [online]. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2013 [cit. 2014-03-20]. ISBN 978-80-554-0665-7. Available at: http://madgroup.fd.cvut.cz/www/upload/files/Analyza_vyuziti_SBAS_SGS12_final.pdf

JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. Studie využitelnosti letiště České Budějovice. České Budějovice, 2006.

Letiště mezi roky 2013 a 2014. Letiště České Budějovice a.s. [online]. 11.12.2013 [cit. 2014-03-21]. Available at: http://www.airport-cb.cz/cz/news/19/aktuality.html?page=4

Letištní řád Hradec Králové. FARKAŠ a GRYGA. Letiště Hradec Králové [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Available at: http://www.lshk.cz/public/Image/sekce-typ-123/letistni__rad_2014.pdf

O letiště České Budějovice je zájem v Rusku. Letiště České Budějovice a.s. [online]. 5.10.2013 [cit. 2014-04-06]. Available at: http://www.airport-cb.cz/index.php?&page=6

Letištní řád Plzeň/Líně. Transpark.eu [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Available at: http://www.transpark.eu/cs/letiste-plzen/letistni-rad/

Plane Station Pilsen: ZÚR. Plane Station Plzeň [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Available at: http://www.transpark.eu/cs/pro-developery/zur/

Expert consultations. Head of AFIS department, LKCS: Miroslav HOLAK. April 2014.

MOŠNIČKA, Jiří. Možnosti využití různých druhů RNAV přiblížení pro všeobecné letectví v ČR. Praha, 2012. Diplomová práce. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.

JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. Studie využitelnosti letiště České Budějovice. České Budějovice, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Tomáš Volena, Jakub Kraus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.