System of AFIS Officer for Air Navigation Service providers

Pavel Kopp, Jakub Kraus

Abstract


This paper focuses on the provision of the Aerodrome Flight Information Service (AFIS) in the Czech Republic. It examines the functioning and the requirements on the AFIS from the view of the national audit office. Specially, it examines current requirements for the training system of new AFIS officers. Based on these findings, and by comparing the AFIS with Air traffic control service (ATC), the author of the article attempts to assess whether the current training system and the requirements for the applicants are sufficient by comparing the AFIS with the Air traffic control service. The result of the analysis is the presentation of hypotheses concerning new proposals and recommendations that could be adopted to the training and regulatory framework in accordance to the fact, that AFIS belongs to Air traffic services ATS.

Keywords


AFIS; AFIS officer; Air traffic control service

References


1 AEROWEB. Quo vadis, AFIS?. aeroweb.cz online. Copyright © 2005-2019, ISSN 1801-6847. 4. 6. 2019. Available from: https://www.aeroweb.cz/clanky/3754-quo-vadis-afis

2 DODATEK S – Poskytování informací známému provozu na letištích, kde nejsou poskytovány ATS online. L11. Česká republika: MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví: Předpisy online. 2019 5. 6. 2019. Available from: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-11/index.htm

3 Commission Implementing Regulation (EU) No 1035/2011, of 17 October 2011, laying down common requirements for the provision of air navigation services and amending Regulations (EC) No 482/2008 and (EU) No 691/201. 2011, online. 5. 6. 2019. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1396861720321&uri=CELEX:32011R1035

4 BOQUIST, Cay. AFIS Manual: Eurocontrol Manual for Aerodrome Flight Information Service (AFIS). online. 1, CoE/ATM/AFIS Manual/1. EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT, 2010 5. 6. 2019, 5. 6. 2019. Available from: https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1446.pdf

5 Směrnice ÚCL – 211, oprava č. 1 – Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů AFIS, Česká republika: Úřad pro civilní letectví: 11. 9. 2018, online. 2019 5. 6. 2019. Available from: http://www.caa.cz/file/6107

6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Dispečer AFIS. caa.cz online. Copyright © 2011 Úřad pro civilní letectví 5. 6. 2019. Available from: http://www.caa.cz/personal/dispecer-afis

7 Ing. Marie Koukalová – oral explanation (member of TOWER – VL, s. r. o, IATCC Jeneč, 31. 3. 2019)

8 HLAVA 4 – PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU. online. L1, Česká republika: MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví, 2013 6. 6. 2019. Available from: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-1/index.htm

9 Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015, laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 and repealing Commission Regulation (EU) No 805/2011. 2015, online. 6. 6. 2019. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32015R0340

10 DOPLNĚK 1 – POŽADAVKY NA JAZYKOVÉ ZNALOSTI PRO RADIOTELEFONNÍ KOMUNIKACI online. L1, Česká republika: MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví 2006 6. 6. 2019. Available from: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-1/index.htm

11 ČESKO. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31 ze dne 31. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů, § 18c. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 11. 6. 6. 2019. Available from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-31

12 EASA, Easy Access Rules for ATM-ANS (Regulation (EU) 2017/373), European Union June 2018, online. 6. 6. 2019. European Union, 2018. str. 188 – 201. Available from:https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20ATM-ANS%20%28June%202018%29.pdf

13 EUROCONTROL, EUROCONTROL Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training – Edition 2.0, EUROCONTROL-SPEC-157, European Union, 2nd April 2015, online. 2015 6. 6. 2019. Available from: https://www.eurocontrol.int/publications/atco-common-core-content-initial-training-specification

14 HLAVA 3 – VŠEOBECNÁ PRAVIDLA. online. L2, Česká republika: MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví, 12. 10. 2017 6. 6. 2019. Available from: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/index.htm


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Pavel Kopp, Jakub Kraus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.