SVG v kartografii

Authors

  • Otakar Čerba Department of Mathematics, Geomatics section, Faculty of Applied sciences, University of West Bohemia

DOI:

https://doi.org/10.14311/gi.1.12

Keywords:

SVG, XML, digitální mapa, internet, mobilní zařízení

Abstract

V červenci 2005 se ve španělském městě A Coruña konala dvacátá druhá Mezinárodní kartografická konference. Ve svém příspěvku definoval předseda Komise pro mapy a internet Mezinárodní kartografické asociace (Commission on Maps and the Internet, International Cartographic Association / Association Cartographique Internationale) Prof. Michael P. Peterson čtyři základní směry, kterými by se měl ubírat výzkum v oblasti digitální kartografie v prostředí internetu:
Internet Map Use,Internet Map Delivery,Internet Multimedia Mapping,Internet Mobile Mapping.
Cílem tohoto příspěvku je ukázat SVG (Scalable Vector Graphics) jako pravoplatného člena rodiny technologií pro tvorbu digitálních map, konkrétně pro tzv. Internet Mapping. Jednotlivé části se věnují představení SVG, možnostem využívání SVG v současné kartografii s přihlédnutím k bodům z výše uvedeného seznamu, přednostem a nedostatkům současné verze SVG a také různého aplikakčního software. Článek také obsahuje výčet možností tvorby map ve formátu SVG, včetně jejich stručného zhodnocení.

References

Ackland, Ron, Cox, Simon. Markup Mapping [online]. South Pacific Science Press International P/L, 2.8.2001.

Čerba, Otakar. CSS v digit´aln´ı kartografii. In 16. kartografické konference. Brno: Univerzita obrany, 2005.

Čerba, Otakar. Cartographic e-documents & SGML/XML [online]. In International Symposium GIS... Ostrava 2006. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006.

Eisenberg, J. David. SVG Essentials. 1. vyd. Sebastopol: O’Reilly, 2002. 364 s. ISBN 0-596-00223-8.

Held, Georg ,Ullrich, Torsten, Neumann, Andreas, Winter, Andr´e M. Comparing .SWF (ShockWave Flash) and .SVG (Scalable Vector Graphics) file format specifications [online]. 29.3.2004.

Neumann, Andreas ,Winter, Andr´eas M. Vector-based Web Cartography: Enabler SVG [online]. 2003.

Neumann, Andreas. Use of SVG and ECMAScript Technology for E-learning Purposes. In ISPRS Workshop Commissions. Potsdam, 2005.

Peterson, Michael P. Maps and the Internet. 1. vyd. Oxford: Elsevier; International Cartographic Association (ICA), 2003. 451 s. ISBN 0-08-044201-3.

Peterson, Michael P. A Decade of Maps and the Internet. In The 22th International Cartographic Conference. Mapping Approaches into a Changing World. A Coruna: International Cartographic Association / Association Cartographique Internationale, 2005. ISBN 0-958-46093-0.

Quint, Antoine. Mobile SVG [online]. XML.com - O’Reilly Media Inc., 2004.

Reichenbacher, T. Adaptive Methods for Mobile Cartography. In 21. International Cartographic Conference (ICC). Cartographic Reanaissance. Durban: International Cartographic Association / Association Cartographique Internationale, 2003. ISBN 0-958-46093-0.

Sepesi, Greg. Analysis vs. Documentation. A Comparsion of Complementary Geographical Tasks. 2004.

Simpson, John E. Mapping and Markup. XML.com - O’Reilly Media Inc., 2004.

Waldén, Martin. Towards the integration of vector map graphics in mobile environments [online]. Lund: Department of Communication Systems, Lund Institute of Technology, Lund University, 2003.

Downloads

Published

2006-12-17

Issue

Section

Articles