Recommended procedure for headroom design according to geometric parameters of building structures

Authors

  • Linda Veselá Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Construction Technology, Thákurova 7, 160 00 Prague, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.14311/AP.2022.62.0654

Keywords:

headroom, geometric accuracy, limit deviation, geometric accuracy deviation

Abstract

The system of Czech technical standards for geometric accuracy assumes that the designer determines the functional geometric parameters for a specific building. By calculation, he verifies them in the so-called “geometric plan” in the project documentation. The functional geometric parameters should be determined primarily for critical elements, i.e. for structures whose geometric accuracy is important for the execution of subsequent works, such as technologies requiring high precision and specific structures. The assumption is that designers will incorporate variations in geometric accuracy primarily in the development of the spatial parameters of the structures, which should ensure that the dimensional requirements for the completed structures will be met. One of these parameters is headroom. The design of headroom must respect the minimum height requirements prescribed by legislation, and where appropriate, by technical standards. At the same time, the design must respect the technological possibilities of the construction of individual structures – geometric deviations. To comply with the dimensional requirements for the completed structures, the geometric accuracy deviations should be determined in accordance with the requirements of the technical standards for the execution of the individual parts of the building structures and/or for their design. The aim of this article is to establish a calculation procedure for determining the safe design clearance so that the requirements of the legislation are met after implementation. The increase is determined based on a calculation procedure of the limiting geometric deviations that may affect the resulting headroom.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby [Decree No. 268/2009 Coll. on Technical Requirements for Buildings as amended].

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) [Regulation No. 10/2016 Coll. on General requirements for land use and technical requirements for buildings in the Capital City of Prague (Prague Building Regulations)].

O. Franek, Č. Jarský. On reducing CO2 concentration in buildings by using plants. Acta Polytechnica 61(5):617–623, 2021. https://doi.org/10.14311/AP.2021.61.0617.

L. Veselá, J. Synek. Quality control in building and construction. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471(2):022013, 2019. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/2/022013.

L. Veselá, J. Klečka. TS 01 – stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT) [TS ČKAIT No. 01 – Determining the minimum height of the projected headroom]. Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2018. ISBN 978-80-88265-13-9 [2022-11-19], https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-01/.

Český normalizační institut. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. Technická norma ČSN 73 0212-3 [Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 3: Building structures. Standard No. ČSN 73 0212-3], 1997.

Český normalizační institut. Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. Technická norma ČSN 73 0205 [Geometrical accuracy of Building. Design of geometric accuracy. Standard No. ČSN 73 0205], 1995.

M. Tuháček, O. Franek, P. Svoboda. Application of FMEA methodology for checking of construction’s project documentation and determination of the most risk areas. Acta Polytechnica 60(5):448–454, 2020. https://doi.org/10.14311/AP.2020.60.0448.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Veselá, L. (2022). Recommended procedure for headroom design according to geometric parameters of building structures. Acta Polytechnica, 62(6), 654–659. https://doi.org/10.14311/AP.2022.62.0654

Issue

Section

Articles