Landmark emancipation of technical intelligence in pre-World War II Czechoslovakia

Authors

  • Vít Holeček Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Praha, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.14311/AP.2024.64.0213

Keywords:

History of Science and Technology, Masaryk Academy of Labour, IV. department of mechanical and electrical engineering, Czechoslovakia, 1918–1953, education, Albert Adalbert (Vojtěch) Velflík, cooperation with the USA, Stanislav Špaček, Czechoslovak Academy of Sciences

Abstract

This paper describes the development, activities, and both the scientific and social contributions of the Masaryk Academy of Labour, Czechoslovakia’s first technically oriented scientific institute and a major centre of the science at that time. It marked the first time an institution devoted to science and engineering had ever been established in the territory of what would eventually become the Czech Republic. Coming on the heels of Czechoslovakia’s independence at the end of the First World War, it succeeded the pre-war Royal Bohemian Society of Sciences and was integrated with the Czech Academy of Sciences and Arts and the newly established Czechoslovak National Council as the youngest of the Czech scientific institutions. In 1952, it was merged with other institutions to form
the Czechoslovak Academy of Sciences, the predecessor of today’s Czech Academy of Sciences. The significance of the Masaryk Academy of Labour lay mainly in its targeted, practical application of science and engineering.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Masarykova akademie práce. První ročenka Masarykovy akademie práce (M. A. P.) [In Czech; First almanac of the Masaryk Academy of Labor]. Masarykova akademie práce, Praha, 1924.

E. Těšínská. Vznik Masarykovy akademie práce: technokratické tendence a účast přírodovědců [In Czech]. In J. Janko, E. Těšínská (eds.), Technokracie v českých zemích (1900–1950), pp. 103–134. Masarykův ústav + Archiv AV ČR, Praha, 1999.

B. Stečínský. Albert Vojtěch Velflík, bridge engineer, professor, historian and beekeeper. In L. Husník (ed.), Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. Czech Technical University in Prague, Praha, 2016. [2020-08-29]. http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/poster2016/proceedings/Section_HS/HS_072_Stecinsky.pdf

K. Bednařík, V. Havelková (eds.). Časopisy a kalendáře vydávané Vlastenecko-hospodářskou společností v Praze (kromě časopisu Centralblatt der Land- und Forstwirtschaft in Böhmen): bibliografie 1796–1872 [In Czech]. Ústředí vědeckotechnických informací – Zemědělské muzeum, Praha, 1977.

Národní archivní portál. Národní archiv: Vlasteneckohospodářská společnost [In Czech; National archives: Fund of the patriotic-economic society]. [2024-06-25]. https://portal.nacr.cz/aron/apu/f7214eab-1e2e-425a-bfb0-4518fdc4a9ea

Archives of the Czech technical University in Prague. Fund collection of iconographic documents, Albert Vojtěch Velflík, 1856–1920, reference designation 1/385/2, storage unit 14.

M. Reitingerová. Významní národohospodáři v českobudějovickém regionu 19. století [In Czech; Major nineteenth century economists from around Budweis]. Bachelor’s thesis, Palacký University Olomouc, Faculty of Arts, 2009.

Národní archivní portál. Národní archiv: Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách [In Czech; National archives: Fund of the Union for encouraging industry in Bohemia]. [2024-06-25]. https://portal.nacr.cz/aron/apu/3867c28d-3da7-408d-8118-b008622569a7

A. Špiritová. Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách [In Czech; Union for encouragement of industry in Bohemia], 1995. [2020-09-24]. http://old.nacr.cz/Epubl/paginae/fulltext/3_1995/ph_03_01.pdf

D. Brádlerová. Československá národní rada badatelská 1924–1953 [In Czech]. Bohemia docta: k historickým kořenům vědy v českých zemích pp. 332–364, 2010.

J. Petráň. Královská česká společnost nauk [In Czech]. Vesmír 74(11):632, 1995. https://vesmir.cz/cz/casopis/archivcasopisu/1995/cislo-11/kralovska-ceskaspolecnost-nauk.html

J. Šlechtová. Počátky Učené společnosti a její vztah ke Klementinu. Bulletin plus (3), 2003.

J. Prokeš. Počátky České společnosti nauk do konce XVIII. století [In Czech; The beginnings of the Royal Bohemian Society of Science until the end of the 18th century]. Jubilejní fond, Praha, 1938.

J. Beran. Osmdesátiletá diskuse o vzniku Soukromé společnosti nauk [In Czech]. Dějiny věd a techniky 1(4):237–250, 1968.

M. Pokorná. Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti [In Czech]. In F. Šmahel (ed.), Učená společnost České republiky 1994–2004, pp. 41–52. Učená společnost České republiky, Praha, 2004.

M. Teich. Královská česká společnost nauk a počátky vědeckého průzkumu přírody v Čechách [In Czech]. Rozpravy ČSAV, řada společenskovědná 69(4), 1959.

B. Němec. Královská česká společnost nauk a přírodní vědy [In Czech]. Časopis Královské české společnosti nauk – Filozofie, Historie, Filologie (8), 1951.

200 let České společnosti nauk, 1784–1984 [In Czech]. In J. Purš, J. Folta, J. Janko, L. Nový (eds.), Sborník příspěvků. Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985.

V. Vojtíšek. 180 let Královské české společnosti nauk [In Czech]. Časopis Královské české společnosti nauk – Filozofie, Historie, Filologie (6), 1951.

J. Pokorný, J. Novotný (eds.). Česká akademie věd a umění 1891–1991: sborník příspěvků k 100. výročí zahájení činnosti [In Czech; Czech Academy of Sciences and Arts 1891–1991: collection of contributions to the 100th anniversary of the start of activity]. Historický ústav AV ČR, Praha, 1993.

V. Streit. Josef Hlávka: význačná osobnost – průkopník architektury – propagátor literatury [In Czech]. In Bibliotheca Antiqua 2012: Proceedings from the 21st Conference Olomouc, pp. 249–254. Research Library, Olomouc, 2012.

A. Lodr. Josef Hlávka. Český architekt, stavitel a mecenáš [In Czech; Josef Hlavka. Czech architect, builder and patron]. Melantrich, Praha, 1988.

J. Mandlerová. Technokraté v Národohospodářském ústavu 1907–1945 [In Czech]. In J. Janko, E. Těšínská (eds.), Technokracie v českých zemích (1900–1950), pp. 87–96. Masarykův ústav + Archiv AV ČR, Praha, 1999.

A. Mares. Od nové Evropy k Evropě diktátorů [In Czech; From new Europe to the Europe of dictators]. In J. Dejmek et al. (ed.), Zrod nové Evropy, pp. 255–264. Institute of History, Praha, 2011.

J. Herben. T. G. Masaryk: život a dílo presidenta osvoboditele [In Czech; T. G. Masaryk: the life and work of president of the liberator]. Sfinx, Praha, 1947.

M. Machovec. Tomáš G. Masaryk [In Czech]. Riopress, Praha, 2000. ISBN 80-85281-62-7.

F. Peroutka. Budování státu 1–2 + 3–4 [In Czech; Building of state 1–2 + 3–4]. Academia, Praha, 2003.

A. Soubigou. Tomáš Garrigue Masaryk. Paseka, Litomyšl, 2004. ISBN 80-7185-679-7.

T. G. Masaryk. Nová Evropa [In Czech; New Europe]. Gustav Dubský, Praha, 1920.

T. G. Masaryk. Světová revoluce [In Czech; World revolution]. Orbis-Čin, Praha, 1925.

J. Krejčí. O češství a evropanství (1. díl) [In Czech; On Czechness and Europeanness (part 1)]. Amosium Servis, Ostrava, 1993. ISBN 80-85498-19-7.

T. Palčíková. Koncepce střední Evropy v myšlení Masaryka, Beneše a Coudenhove-Kalergiho [In Czech; Concept of central Europe in thinking of Masaryk, Beneš, and Coudenhove-Kalergi]. Bachelor’s thesis, Masaryk University, Faculty of Social Studies, 2006.

M. C. Efmertová. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století [In Czech; Electrical engineering in the Czech lands and Czechoslovakia up to the middle of the 20th century: studies on the development of electrical engineering]. Libri, Praha, 1999. ISBN 80-85983-99-0.

J. Fleischner. Technická kultura [In Czech; Technological culture]. František Borový, Praha, 1916.

86/1920 Sb. o Masarykově Akademii Práce [In Czech], 1920. [2020-08-10]. https://www.aspi.cz/products/lawText/1/1666/0/2/zakon-c-86-1920-sbo-masarykove-akademii-prace/zakon-c-86-1920-sb-o-masarykove-akademii-prace

Archive of the National Technical Museum, Czech Republic. 570 Verunáč Václav.

J. Levora, E. Janoušek. Z nově zpracovaných fondů (MAP) [In Czech]. Archivní zprávy ČSAV 1:33–50, 1970.

Z. R. Nešpor. Sociologická encyklopedie: Československá akademie zemědělská (1924–1952). [2020-09-25]. https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_akademie_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1

E. Těšínská, J. Schwippel. Masarykova akademie práce. In A. Míšková, M. Franc, A. Kostlán (eds.), Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích, pp. 286–331. Academia, Praha, 2010.

Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Masaryk Academy of Labor, liaison with the Masaryk Academy of Labor’s departments, no 868, carton 284, sign. VII.

J. Hálek. Ivan Žmavc (1871–1956) [In Czech]. Akademický bulletin (12), 2006. [2020-08-10]. http://abicko.avcr.cz/archiv/2006/12/09/

I. Žmavc. Úvod do sociální energetiky [In Czech; Introduction to social energetics]. F. Topič, Praha, 1919.

Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund masaryk academy of labor, relations with foreign countries, no 871, carton 285, sign. VII.

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

History of Science and Technology