Prague postal time service: clock and sirens – improbable connection

Authors

  • Martin Dominik Hrtus Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Prague, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.14311/AP.2024.64.0226

Keywords:

history of technology, Prague Postal Time Service, Czechoslovakia, 1930s, synchronised clocks, anti-aircraft sirens, civil defence, František Rieger, Prague

Abstract

The goal of this paper is to present the origin, development, and technical parameters of the Postal Time Service, which was established in the capital of Czechoslovakia – Prague, gradually in the years 1933–1935. It also examines the options for determining “public time” in the period before the establishment of this service. In the second part, the text deals with the question of the use of the Postal Time Service infrastructure as an essential part of the air raid alarm siren system. The emergence of this system will be set in the broader context of the deteriorating security and political situation in Central Europe in the second half of the 1930s. In addition to the technical aspects of the warning system itself, the text will also introduce its author, Prof. František Rieger of the College of Mechanical and Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague, and the practical tests of the device, which took place in 1936 and 1937.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Klimek (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII., 1918–1929 [In Czech; Great History of the Lands of the Bohemian Crown XIII]. Paseka, Praha, 2000. ISBN 80-7185-264-3.

V. Průcha, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992 [In Czech; Economic and Social History of Czechoslovakia 1918–1992]. Doplněk, Brno, 2004.

J. Kratochvíl. Pražské pošty – historie a současnost [In Czech; Prague Post Offices – history and present]. Libri, Praha, 2009. ISBN 978-80-7277-405-0.

B. Šilhánek, J. Dvořák. Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách [In Czech; A brief history of population protection in our context]. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha, 2003. ISBN 9788086640129.

L. Dodd, M. Wiggam. Civil defence as a harbinger of war in France and Britain during the interwar period. Synergies Royaume-Uni et Irlande 4:139–150, 2011.

M. C. Efmertová. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století [In Czech; Electrical engineering in the Czech lands and Czechoslovakia up to the middle of the 20th century: studies on the development of electrical engineering]. Libri, Praha, 1999. ISBN 80-85983-99-0.

Archives of CTU in Prague. Collection no. 96. Prof., Ing., Dr., František Rieger, 1904–1986.

F. Rieger. O poštovní, časové a poplachové službě [In Czech; About the postal, time and alarm service]. Telekomunikace 22(3):28–29, 1985.

Zákon č. 40/1918 Sb., o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů, národního výboru československého, 1918. [2023-11-20]. https://www.aspi.cz/products/lawText/1/826/1/2/zakon-c-40-1918-sb-o-zrizeni-zvlastniho-uraduministerstva-pro-spravu-post-telegrafu-atelefonu/zakon-c-40-1918-sb-o-zrizenizvlastniho-uradu-ministerstva-pro-spravu-posttelegrafu-a-telefonu

H. Tomášková. Historický vývoj poštovnictví a ředitelství pošt a telegrafů v Praze po roce 1918 do roku 1935 [In Czech; Historical Development of the Postal Industry and the Directorate of Posts and Telegraphs in Prague after 1918 until 1935]. Master’s thesis, University of Pardubice, 2010. [2024-01-23]. https://dk.upce.cz/handle/10195/38418

Oddělení fondů městské správy do roku 1945. Magistrát hlavního města Prahy I. 1784–1949 (1958). [2023-11-21]. http://www.ahmp.cz/index.html?mid=134

Z. Lukeš. Praha moderní [In Czech; Modern Prague]. Paseka, Praha, 2012. ISBN 978-80-7432-204-4.

Z. Sládek. Malá dohoda 1919–1938 [In Czech; Little Entente]. Karolinum, Praha, 2000. ISBN 80-7184-820-4.

T. Svoboda, J. Lakosil, L. Čermák. Velká kniha o malých bunkrech [In Czech; A big book about small bunkers]. Mladá fronta, Praha, 2011. ISBN 978-80-204-2422-8.

A. Klimek (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV., 1929–1938 [In Czech; Great History of the Lands of the Bohemian Crown XIV]. Paseka, Praha, 2002. ISBN 978-80-7185-425-8.

Praha na starých mapách, 2023. [2023-11-22]. https://www.facebook.com/Prahanastarychmapach

S. Michal. Hodinářství a hodináři v českých zemích [In Czech; Watchmaking and watchmakers in the Czech lands]. Libri, Praha, 2002. ISBN 80-7277-117-5.

P. Ryska. Seriál z Letné – polední střílení [In Czech], 2015. [2023-11-20]. https://www.prahaneznama.cz/jinezajimavosti/letenske-sady-poledni-strileni/

Rozšiřování přesného času. Článek Dr. Otto Seidla v časopise Říše hvězd (1924). [2023-12-03]. https://stary-web.ntm.cz/data/dokumenty-alistiny/Rozsirovani_presneho_casu_clanek_Dr_Otto_Seidla_v_casopise_rise_hvezd_1924.pdf

Z. Nikel. Historie firmy Pála a spol., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném, 1889 (1919)–1945 [In Czech; History of the company Pála Ltd., Factory of electric cells and batteries in Slaný 1889 (1919)–1945]. Ph.D. thesis, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2021. [2024-01-24]. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/98836?show=full

A. Dvořák, L. Klíma. Matěj Poctivý [In Czech; Matěj the Honest]. B. Kočí, Praha, 1922.

P. Čtvrtník. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [In Czech; Postal services in Bohemia, Moravia and Silesia]. Knihy 555, Liberec, 2008. ISBN 978-80-86660-23-3.

National Archives in Prague. Collection of the ministry of posts and telegraphs.

A. Burda. O nové pražské potrubní poště [In Czech; About the new Prague pipeline mail]. Československá pošta, telefon, telegraf: odborný list pro dopravu poštovní a příbuzná odvětví 17(1):11, 1933.

Pražská potrubní pošta. Použité technologie [In Czech]. [2023-12-02]. http://prazskapotrubniposta.cz/page/detail/7

Pragotron. Systém jednotného času [In Slovak]. [2023-12-03]. https://pragotron.sk/?ukaz=content/sjc

Radio Historia. Elektrotechna, Praha, 2006. [2024-01-05]. http://radiohistoria.hu/Oldradio/main.nsf/wmanuid/0000083

F. Rieger. Nový způsob synchronizování kyvadlových hodin elektr. impulsy opakovanými v hodinových intervalech [In Czech; A new way of synchronizing the shuttle clock with electrical pulses repeated at hourly intervals]. Elektrotechnický obzor 23(35), 1934.

F. Rieger. O časové službě poštovní správy [In Czech; About the time service of the postal administration]. Elektrotechnický obzor 23(23), 1934.

R. Rod. Časová služba [In Czech; Time service]. Slaboproudý obzor 1(1), 1936.

Zavedení časové služby v Praze [In Czech; Introduction of time service in Prague]. Československá pošta, telefon, telegraf: odborný list pro dopravu poštovní a příbuzná odvětví 15(3), 1933.

I. Pravda. Vysokorýchlostný prístup do internetu. Využitie fantómových okruhov. [2024-06-25]. https://techpedia.fel.cvut.cz/html/frame.php?oid=72&pid=1023&finf=test&fp=

82/1935 Sb. o ochraně a obraně proti leteckým útokům, 1935. [2023-11-21]. https://www.aspi.cz/products/lawText/1/6220/1/2/zakon-c-82-1935-sb-o-ochrane-a-obrane-protileteckym-utokum/zakon-c-82-1935-sb-o-ochranea-obrane-proti-leteckym-utokum

103/1935 Sb. o daňových úlevách na opravy domů, 1935. [2023-11-21]. https://www.aspi.cz/products/lawText/1/6241/0/2/vladni-narizeni-c-103-1935-sb-o-danovychulevach-na-opravy-domu/vladni-narizeni-c-103-1935-sb-o-danovych-ulevach-na-opravy-domu

Ministerstvo obrany. Historie chemického vojska [In Czech]. [2024-01-20]. https://cbrnliberec.army.cz/historie-chemickeho-vojska

L. Hutyrová. Srovnání vzniku a počátečního vývoje společnosti Fatra a.s. Napajedla a společnosti Optimit Odry a.s., pobočný závod v Zubří, v druhé polovině třicátých let 20. století [In Czech; Comparison of the establishment and initial development of Fatra a.s. Napajedla and Optimit Odry a.s., branch plant in Zubří, in the second half of the 1930s]. Master’s thesis, Masarykova Univerzita, 2010. [2024-06-25]. https://is.muni.cz/th/aiy6d/MAGISTERSKA_PRACE_Hutyrova.pdf

I. Fuksa. Velké cvičení civilní protiletecké ochrany v prostoru Velké Prahy a středních Čech v roce 1937 [In Czech; Large air defence exercise in the area of Greater Prague and Central Bohemia in 1937]. Středočeský sborník historický 42:144–177, 2016.

75/1938 Sb. novela zákona o ochraně proti leteckým útokům, 1938. [2023-11-20]. https://www.aspi.cz/products/lawText/1/7133/1/2/zakon-c-75-1938-sb-jimz-se-doplnujeustanoveni-5-odst-1-zakona-o-ochrane-a-obraneproti-leteckym-utokum/zakon-c-75-1938-sb-jimzse-doplnuje-ustanoveni-5-odst-1-zakona-oochrane-a-obrane-proti-leteckym-utokum

M. Laipert. Zemřel Prof. Ing. Dr. František Rieger [In Czech; Prof. Ing. Dr. František Rieger died]. Slaboproudý obzor 48(3), 1987.

Patentový spis č. 54210 [In Czech], 1934. [2024-01-22]. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/54/54210.pdf

K. Elicer, F. Rieger, V. Sobotka. Vývoj výuky telekomunikační techniky [In Czech; Development of teaching of telecommunication technology]. Acta Polytechnica 15:79–84, 1975.

F. Rieger. Theorie přenosu sdělovacím vedením [In Czech; Theory of transmission through communication lines]. SNTL, Praha, 1958.

F. Rieger. Lineární obvody [In Czech; Linear circuits]. SNTL, Praha, 1967.

F. Rieger. Teorie sdělovací elektrotechniky [In Czech; Theory of Communication Electrical Engineering]. SNTL, Praha, 1962.

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

History of Science and Technology