Emanuel Šlechta, engineer and entrepreneur in the First Republic of Czechoslovakia

Authors

  • Jiří Sedláček Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Prague, Czech Republic
  • Marcela Efmertová Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Prague, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.14311/AP.2024.64.0283

Keywords:

history of science and technology, Czechoslovakia, Emanuel Šlechta, Stanislav Špaček, minister of technology after 1948, Czech Technical University in Prague, World War II, 1922–1938

Abstract

This article traces the political, economic, and technical activities of Professor Emanuel Šlechta in the pre-war period and just after 1945. The aim is to answer the question: “What were Emanuel Šlechta’s activities during the First Republic and how did they help him in his later role as Czechoslovak Minister of Technology?” The text covers in chronological order the period between the two world wars, when Šlechta completed his technical studies in Prague and completed an internship in industrial factories in the USA, then gained crucial experience in the Bata concern, and gradually developed into an important national economist and expert in the field of labour organisation. This led to his appointment as a minister after World War II.

Downloads

Download data is not yet available.

References

J. S. Tomíček. Česká mluvnice nově vzdělaná [In Czech; The newly educated Czech language]. Calve, Praha, 1850.

L. Soukup, K. Malý (eds.). Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918 [In Czech; Development of Czech constitutionalism in the years 1618-1918]. Karolinum, Praha, 2007. ISBN 80-246-1209-7.

H. Kasíková, A. Vališová. Pedagogika pro učitele [In Czech; Pedagogy for teachers]. Grada, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 [In German; Austrian biographical dictionary 1815–1950], vol. 2. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2003–2011.

National Archives. The Ministry of technology, Emanuel Šlechta’s fund [In Czech].

Czech Technical University Archives in Prague. Professor Šlechta’s personal fund [In Czech].

Archives of the Czech Academy of Sciences. Ing. Stanislav Špaček’s fund – correspondence between the two experts [In Czech].

Archives of the Chamber of Deputies. Deputy of the National Assembly from 30 May 1948 to 27 November 1954 [In Czech].

Literary Archive. Šlechta’s literary works [In Czech].

K. Löbl. Naděje a omyly – vzpomínky na onu dobu [In Czech; Hopes and mistakes – memories of that time]. Academia, Praha, 2012. ISBN 978-80-200-2104-5.

K. Löbl. Co ještě dodat [In Czech; What else to add]. Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2020. ISBN 978-80-86142-65-4.

M. Polišenská. Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1938 I. a II. [In Czech; Diplomatic relations between Czechoslovakia and the USA 1918-1938 I. and II.]. Libri, Praha, 2014.

M. Nekola. Petr Zenkl: politik a člověk [In Czech; Petr Zenkl, politician and man]. Mladá fronta, Praha, 2014. ISBN 978-80-204-3377-0.

P. Kosatík. Bankéř první republiky: život dr. Jaroslava Preisse [In Czech; Banker of the First Republic]. Mladá fronta, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2076-3.

V. M. Havel. Mé vzpomínky [In Czech; My memories]. Knihovna Václava Havla, Praha, 2018. Edice Knihovny Václava Havla (sv. 10), ISBN 978-80-87490-97-6.

K. Kaplan. Sociální demokracie po únoru 1948 [In Czech; Social Democracy after February 1948]. Doplněk, Brno, 2011. ISBN 978-80-7239-255-1.

F. Peroutka. ...deníky.....dopisy...............vzpomínky [In Czech; ...diaries.....letters...............remembrances]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995. ISBN 80-7106-063-1.

M. Weiss. Stanislav Špaček a jeho americká zkušenost [In Czech; Stanislav Špaček and his American experience]. Bachelor’s thesis, Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2017.

Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Stanislav Špaček, sign. II.b) 1 A, inv. no. 543, letters from E. Šlechta to S. Špacek [In Czech].

Czech Technical University Archives in Prague. CTU Professors’ Fund in Prague – Emanuel Šlechta, sign. R, his own biography [In Czech].

Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Ing. Stanislav Špaček, sign. II.b) 1 A, inv. no. 543, Šlechta’s own curriculum vitae written as an annex to the application for admission to MAP dated 22 October 1934 [In Czech].

E. Šlechta. Velikost sériové výroby [In Czech; The Size of Serial Production]. Ph.D. thesis, 1929.

Czech Technical University Archives in Prague. CTU Professors’ Fund in Prague – Emanuel Šlechta, sign. R, dissertation of E. Šlechta [In Czech].

Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Ing. Stanislav Špaček, sign. II.b) 1 A, inv. no. 543, letter of the IV. department of the Masaryk Academy of Labour in Prague dated 23 October 1934 [In Czech].

Czech Technical University Archives in Prague. CTU Professors’ Fund in Prague, Minutes of the meeting of the professorial staff of 31 August 1945, paragraph Report of the commission for filling the professorship “Organization and Operation of Industrial Enterprises” [In Czech].

E. Šlechta. Baldwinova továrna na lokomotivy [In Czech; Baldwin’s Locomotive Factory]. Strojnický obzor (5 and 6), 1924.

E. Šlechta. Jak Spojené Státy snižují výrobní náklady [In Czech; How the United States is reducing manufacturing costs]. Průmyslový Věstník (8), 1924.

E. Šlechta. Řízení průmyslových závodů [In Czech; Industrial Plant Management]. Průmyslový Věstník (9), 1924.

E. Šlechta. Americké obráběcí stroje pro lokomotivní dílny [In Czech; American machine tools for locomotive shops]. Strojnický obzor (14–16), 1925.

E. Šlechta. Principy průmyslové standardizace [In Czech; Principles of industrial standardization]. Strojnický obzor (17), 1925.

E. Šlechta. Přednostní čísla americké normalizace [In Czech; Priority numbers of American standardization]. Strojnický obzor (1), 1926.

E. Šlechta. Všeobecné základy výroby výměnných součástí [In Czech; General fundamentals of production of interchangeable parts]. Strojnický obzor (1), 1927.

E. Šlechta. Řízení a organizování [In Czech; Management and organization]. Obzor národohospodářský (1), 1927.

E. Šlechta. Principy řízení průmyslových organizací [In Czech; Principles of management of industrial organizations]. Zprávy veřejné služby technické 1927.

Archives of the Czech Academy of Sciences. Ing. Stanislav Špaček’s fund [In Czech].

Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Stanislav Špaček, sign. II.b) 1 B, inv. no. 745, correspondence from 1924–1926 [In Czech].

Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Stanislav Špaček, sign. II.b) 1 B, inv. no. 745, letter from E. Šlechta to S. Špacek dated 24 January 1925 [In Czech].

A. Pospíšil. Zmizelá Kutná Hora: Stavby první republiky [In Czech; Disappeared Kutná Hora: Buildings of the first republic]. IB Books, Kutná Hora, 2019. ISBN 978-80-907676-0-7.

E. Šlechta. Hospodárná velikost sériové výroby [In Czech; The economical size of mass production]. František Hřivnáč, Praha, 1928.

E. Šlechta. Americký industrialism [In Czech; American industrialism]. Prometheus, Praha, 1928.

E. Šlechta. Energie a práce v americkém industrialismu [In Czech; Energy and Labor in American Industrialism]. Prometheus, Praha, 1929.

E. Šlechta. Organizace průmyslových závodů [In Czech; The organization of industrial plants]. Prometheus, Praha, 1930.

E. Šlechta. Wirtschaftliche Serienerzeugung [In German; Economical series production]. Geneva, 1931.

E. Šlechta. Organizace průmyslových podniků [In Czech; The organization of industrial plants]. Československý národní komitét pro vědeckou organisaci, Praha, 1935.

E. Šlechta. Plynulá a přerušovaná výroba [In Czech; Continuous and intermittent production]. Prometheus, Praha, 1938.

E. Šlechta. Energie a práce v americkém industrialismu [In Czech; Energy and labour in American industrialism]. Prometheus, Prague, 1929.

Sbírka přednášek a rozprav technických a hospodářských [In Czech; Collection of lectures and technical and economic debates], vol. 11. Prometheus, Praha, 1928.

Obzor národohospodářský [In Czech; National economic horizon] 31(6 and 7), 1927.

Obzor národohospodářský [In Czech; National economic horizon] 32(1), 1928.

Archive of Security Forces. Fund Emanuel Šlechta, collection Special operative volumes (ZO), arch. no. ZO-111 MV.

The Czech National Bank – Archive. Fund Bankovní dům Hašek a spol. (1934–1952).

J. Novotný, J. Šouša. Soukromé bankovní domy v českých zemích meziválečné doby [In Czech; Private banking houses in the Czech lands between the wars]. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5/1197, Studia Historica 47:163–176, 1997.

O. Smrček. Kapitoly z dějin strojírenství [In Czech; Chapters from the history of engineering]. Agentura RETIP, Praha, 1992.

Archives of the Czech Academy of Sciences. Fund Stanislav Špaček, sign. II.b) 1 A, inv. no. 543, record of taking the oath of the Experts of the Masaryk Academy of Labour of 14 December 1928 [In Czech].

Encyklopedie výkonnosti, II. Výroba [In Czech; Encyclopaedia of performance, Volume 2 – Production]. Sfinx, Bohumil Janda, Praha, 1932.

V. Kynclová. Vliv vědeckého řízení na formování teorie a praxe řízení v meziválečném Československu [In Czech; The influence of scientific management on the formation of management theory and practice in interwar Czechoslovakia]. Bachelor’s thesis, Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2014.

National Archives. Fund Josef Schiezsl, k. 7, letter of E. Šlechta to JUDr. Přemysl Šámal on the allocation of a scholarship within the Social Studies of the Rockefeller Foundation dated 4 May 1933.

E. Šlechta. Zvýšení výkonnosti [In Czech; Increasing Performance]. Prometheus, Praha, 1947.

J. Malíř et al. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu, 1861-2004. Díl II, Období 1938–2004 [In Czech; Political parties: The evolution of political parties and movements in the Czech lands and Czechoslovakia, 1861–2004. Volume II, Period 1938–2004]. Doplněk, Brno, 2005. ISBN 80-7239-180-1.

První vláda ústavy devátého května [In Czech]. Vydavatelství Ministerstva informací, Praha, 1948. [2024-02-08]. https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:c464efa0-ab52-11ec-a3e4-5ef3fc9bb22f?page=uuid:faac7e69-1757-4bee-af50-258b1e677264

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

History of Science and Technology