Czechoslovak and Polish intelligence (cryptologic) services at the time of the institutionalisation of both states and their armies after 1918

Authors

  • Daniel Kyselka Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Prague, Czech Republic
  • Marcela Efmertová Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Prague, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.14311/AP.2024.64.0246

Keywords:

history of science and technology, Czechoslovakia, Poland, 1918–1938, intelligence (cryptologic) service, French military mission, army of Czechoslovakia, army of Poland, World War I, Versailles system

Abstract

In the course of historical development, the intelligence or cryptologic departments of individual states, usually associated with military structures, have influenced the outcomes of (military) conflicts (especially during the 19th century, World War I and II, and the Cold War), as well as political events. For this reason, it is important to examine not only their political and historical impact, but also the technologies (codes and ciphers, production of cipher machines etc.) used in their operations. To find out the form and extent of the education of intelligence (cryptologic) personnel, which takes place at different types of higher (technical, military) schools in theoretical and practical fields, and their results applied in the activities of most of the state-controlled power apparatuses (foreign, interior, army-defense, National Security Bureau etc.), as well as in the communication (secure) channels of the state.
Later, especially in the 1990s in Europe, these practices have been used outside the state apparatus in the commercial sphere. There was a demand for encryption devices and for programs for data protection (ensuring computer security, e.g. in banks, mobile operators, in the ICT industry, in the fight against international terrorism and organised crime, in ensuring the protection of individual  rights, etc.), and for activities in applied cryptology. In the last five years, several cryptology conferences have been held each year to exchange knowledge in the field and to characterise and understand the constant struggle between the creators and the crackers of ciphers, as this connection has in the past led to many scientific discoveries applicable to the everyday life of individual societies. The paper focuses on the analysis of the creation and organisation of intelligence services within the Czechoslovak and Polish armies after 1918.

Downloads

Download data is not yet available.

References

G. Kasparov. Deep Thinking: Where Artificial Intelligence Ends and Human Creativity Begins. John Murray Publishers, 2018.

Z. Kárník. České země v éře První republiky (1918–1938) [In Czech; Czech lands in the era of the First Republic], vol. 1–3. Libri, Praha, 2000–2003.

L. Fasora. Dějiny Polska v meziválečném období [In Czech; History of Poland in the interwar period]. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1999. ISBN 80-7204-121-5.

J. Opat (ed.). První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk [In Czech; The First World War, Modern Democracy and T. G. Masaryk]. Ústav T. G. Masaryka, Praha, 1995. ISBN 80-901971-0-8.

R. Majzner. Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933–1939 [In Polish; Polish military intelligence against the policy of the Third Reich policy 1933–1939]. Wydawnictvo Adam Marszalek, 2006. ISBN 978-83-7441-148-6.

H. P. Willmott. First World War. Dorling Kindersley, 2003.

M. Bečvářová, I. Netuka. Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků [In Czech; The effects of the First World War on international cooperation of Mathematicians]. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, Praha, 2019. ISBN 978-80-0106-540-2.

M. Bečvářová, J. Bečvář et al. Matematický svět mezi válkami [In Czech; The Mathematical World Between the Wars]. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2020. ISBN 978-80-01-06792-5.

K. Kuratowski. A Half Century of Polish Mathematics: Remembrances and Reflections. Polish Scientific Publishers, 1980. ISBN 9780080230467.

I. Kraus et al. Věda v českých zemích: dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky [In Czech; Science in the Czech lands: history of physics, geography, geology, chemistry and mathematics]. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, Praha, 2019. ISBN 978-80-01-06557-0.

M. Tayerlová et al. Česká technika = Czech Technical University. České vysoké učení technické, Praha, 2nd edn., 2004.

C. Christensen. Polish mathematicians finding patterns in Enigma messages. Mathematics Magazine 80(4):247–273, 2007. https://doi.org/10.1080/0025570X.2007.11953492

K. Pacner. Československo ve zvláštních službách [In Czech; Czechoslovakia in Special Services], vol. 1. Themis, Praha, 2002.

R. Gawłowski. The First Enigma Codebreaker. Pen & Sword, 2023. ISBN 9781399069106.

M. Rejewski. How Polish mathematicians broke the Enigma cipher. Annals of the History of Computing 3(3):213–234, 1981. https://doi.org/10.1109/MAHC.1981.10033

M. Givierge. Course in Cryptology. Aegean Park Press, Laguna Hills, 1978. https://archive.org/details/courseincryptogr0000givi/page/n7/mode/2up

E. Antal. The origin of military cryptanalysis in Czechoslovakia. Cryptologia 48(3):193–218, 2023. https://doi.org/10.1080/01611194.2022.2158448

H. Sebag-Montefiore. Enigma: Bitva o kód [In Czech; Enigma: the battle for the code]. B4U Publishing, 2012.

R. A. Woytak. The origins of the ultra-secret code in Poland, 1937–1938. The Polish Review 23(3):79–85, 1978.

M. Grajek. Enigma. Bliżej prawdy [In Polish; Enigma, closer to the truth]. Rebis, 2007. ISBN 9788375101034.

J. Sýkorová. Československo-francouzské vztahy v letech 1918–1939 [In Czech; Czechoslovak-French relations in 1918–1939]. Master’s thesis, Charles University, Faculty of Social Sciences, 2010.

M. Efmertová, P. Golan, B. Mannová. Česká stopa v historii výpočetní techniky [In Czech; Czech footprint in the history of computing]. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2021. [DVD-ROM].

M. Kosman. Dějiny Polska [In Czech; History of Poland]. Karolinum, Praha, 2021. ISBN 978-80-246-1842-5.

M. Koldinská, I. Šedivý. Válka a armáda v českých dějinách: Sociohistorické čtrty [In Czech; War and the army in Czech history: Sociohistorical quartets]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008. ISBN 978-80-7106-034-5.

J. Kudrna et al. Dějiny Francie [In Czech; History of France]. Svoboda, Praha, 1988.

A. Klimek. Jak se dělal mír roku 1919. Československo na konferenci ve Versailles [In Czech; How peace was made in 1919. Czechoslovakia at the Versailles Conference]. Melantrich, Praha, 1989.

Y. Lacaze. Contribution à l’histoire de la Mission militaire française à Prague sous le général Pellé et à celle du traité franco-tchécoslovaque du 25 janvier 1924. In Y. Lacaze (ed.), L’Amitié franco-tchèco slovaque, vol. 50, pp. 3–5. Bulletin de l´Association, 2000.

Y. Lacaze. K cestě prezidenta Masaryka do Paříže v říjnu 1923: Vznik smlouvy o spojenectví a přátelství mezi Francií a Československem v roce 1924 [In Czech; On president Masaryk’s trip to Paris in October 1923: The establishment of the Treaty of Alliance and Friendship between France and Czechoslovakia in 1924]. In J. Opat (ed.), První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Ústav T. G. Masaryka, Praha, 1995.

M. Heimannová. Československo, stát, který zklamal [In Czech; Czechoslovakia, the state that failed]. Petrkov, Havlíčkův Brod, 2020. ISBN 978-80-87595-86-2.

A. Marès. Edvard Beneš od slávy k propasti. Drama mezi Hitlerem a Stalinem [In Czech; Edvard Beneš from glory to the abyss. Drama between Hitler and Stalin]. Argo, Praha, 2016. ISBN 978-80-257-1895-7.

J. Friedl, T. Jurek, M. Wihoda, M. Řezník. Dějiny Polska [In Czech; History of Poland]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2023. ISBN 978-80-7422-914-5.

M. Sawicka (ed.). Polské okamžiky. Významná polská výročí v článcích z archivu Orientace Lidových novin [In Czech; Polish moments. Important Polish anniversaries in articles from the Orientation Lidove noviny archive]. Polský institut Praha, Lidové noviny, 2012–2019.

P. Semka. Profesor a maršál [In Czech; Professor and Marshal]. Polské okamžiky Významná polská výročí v článcích z archivu Orientace Lidových novin pp. 6–8, 2017.

J. Fidler. Na čele armády – Náčelníci hlavního štábu branné moci 1919–1939 [In Czech; At the head of the army – chiefs of the Main Staff of the Defence Forces 1919–1939]. Naše vojsko, Praha, 2005.

R. Künzl-Jizerský. V diplomatických službách ČSR [In Czech; In the diplomatic service of Czechoslovakia]. Jos. R. Vilímek, Praha, 1947.

E. Stehlík. Srdce armády: Generální štáb 1919–2009 [In Czech; Heart of the Army: the General Staff 1919–2009]. Ministerstvo obrany České republiky, Praha, 2009. ISBN 978-80-7278-515-5.

M. John. Září 1938 [In Czech; September 1938]. Votobia, Praha, 2000. ISBN 80-7198-401-9.

J. Kochanowski. Polsko v době autoritativního režimu Piłsudského [In Czech; Poland during the authoritarian regime of Piłsudski]. Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 10(1–2):22–35, 1999.

M. Efmertová, A. Grelon, J. Mikeš (eds.). Des ingénieurs pour un monde nouveau: Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques): XIXe–XXe siècle [In French; Engineers for a new world: History of electrotechnical education (Europe, Americas): 19th–20th century]. P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2016. ISBN 9782807600010.

J. Fidler. Význam francouzské vojenské mise pro výstavbu československé branné moci [In Czech; The importance of the French military mission for the construction of the Czechoslovak armed forces]. Vojenské rozhledy 9(2):117–122, 1999.

J. Fidler. První náčelník hlavního štábu československé branné moci, général de division, Maurice-César-Joseph Pellé [In Czech; First chief of the main staff of the Czechoslovak armed forces, general de division, Maurice-César-Joseph Pellé]. Historie a vojenství 48(1):178–189, 1999.

R. Břach. Generál Maurice Pellé. První náčelník hlavního štábu čs. branné moci [In Czech; General Maurice Pellé. First Chief of the General Staff of the Czechoslovak Armed Forces]. Ministerstvo obrany České republiky, Praha, 2007. ISBN 978-80-7278-380-9.

R. Břach. První kroky francouzské vojenské mise v Československu (únor–květen 1919) [In Czech; First steps of the French military mission in Czechoslovakia (February–May 1919)]. Historie a vojenství 46(4):3–32, 1997.

J. Hnilica. Francouzský institut v Praze 1920–1951: Mezi vzděláním a propagandou [In Czech; The French institute in Prague 1920–1951: Between education and propaganda]. Karolinum, Praha, 2009. ISBN 978-80-246-1663-6.

M. Braunstein. Z historie Francouzského institutu v Praze [In Czech; From the history of the French Institute in Prague]. Francouzský institut, Praha, 1993.

F. Jílek, V. Lomič, P. Horská. Dějiny Českého vysokého učení technického, 1. díl [In Czech; History of the Czech Technical University, part 1], vol. 1,2. České vysoké učení technické, Praha, 1973, 1975.

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Vojenské školství, 1919–1939 [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Military educaton, 1919–1939].

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Vojenské školství, 1919–1939. Dekret prezidenta Československé republiky, ref. 2982 [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Military educaton, 1919–1939. Decree of the President of the Czechoslovak Republic, ref. 2982].

S. Włoszczewski, G. d’Ostoya. Les Militaires polonais dans les armées françaises [In French; Polish soldiers in the French army]. Picart, Paris, 1935.

P. Jung. Rakousko-uherská armáda za první světové války [In Czech; Austro-Hungarian Army during the First World War]. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1520-6.

Dzieje.pl. 140 lat temu urodził gen. Józef Haller, twórca Błękitnej Armii [In Polish; 140 years ago Gen. Józef Haller was born, founder of the Blue army], 2013. [2023-08-10]. https://dzieje.pl/aktualnosci/140-lat-temu-urodzil-gen-jozef-haller-tworcablekitnej-armii

W. Kowalski. Dekret o utworzeniu armii Polskiej we Francji [In Polish; Decree on the creation of a Polish army in France], 2012. [2023-08-10]. https://dzieje.pl/aktualnosci/dekret-outworzeniu-armii-polskiej-we-francji

A. Garlicki, A. Garlicka. Józef Piłsudski życie i legenda [In Polish; Jozef Pilsudski life and legend]. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1993.

A. Garlicki. Józef Piłsudski: 1867–1935 [In Polish]. Wydawnictwo Znak, Kraków, 2012.

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Hlavní štáb (HŠ) – 2. zpravodajské oddělení, (1919–1939), especially Rozbor a tabulky šifrového klíče POS, 1933 (čj. 117 taj.), k. 98., Připomínky zpravodajského oddělení HŠ k návrhu nového polního řádu, 1934, k. 108., Služební zprávy o různých armádách, 1934, k. 108., Seznam frekventantů zpravodajského kursu HŠ pro důstojníky v záloze, 1935, k. 119., Směrnice pro obranné zpravodajství 1935 (čj. 8421 dův.), k. 119., Program pracovní skupiny D

zpravodajského oddělení HŠ na rok 1936–1937 (čj. 34010 taj.), k. 133., Směrnice pro písemné kursy kryptologie, 1936 (čj. 14202 dův.), k. 133., Mapky vojenských a policejních radiotelegrafních sítí v Rakousku, 1936 (čj. 17091 dův.), k. 133., Námět na cvičení v rámci zpravodajského kursu HŠ v roce 1936 (k čj. 3093 taj. a čj. 3524 taj.), k. 133 [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Main staff – 2nd intelligence department, (1919–1939), especially Analysis and tables of the POS cipher key, 1933 (čj. 117

taj.), k. 98., Comments of the HQ Intelligence Department on the new draft field regulations, 1934, k. 108., Service reports on various armies, List of participants of the HQ Intelligence Course for Reserve Officers, 1935, k. 119., Defence Intelligence Directive 1935, (čj. 8421 dův.), k. 119., Programme of Working Group D of the Intelligence Department of the General Staff for 1936–1937, (čj. 34010 taj.), k. 133., Guidelines for written cryptology courses, 1936 (čj. 14202 dův.), k. 133., Maps of military and police radiotelegraph networks in Austria, 1936 (čj. 17091 dův.), k. 133., Exercise for the 1936 HQ Intelligence Course, (k čj. 3093 taj. a čj. 3524 taj.), k. 133].

F. Moravec. Špión, jemuž nevěřili [In Czech; The spy they didn’t trust]. Rozmluvy, Praha, 1990. ISBN 80-946352-42-9.

J. Plzák. Český radioklub: Rádiové spojení zpravodajských služeb [In Czech; Czech Radio Club: Intelligence radio links]. Český radioklub, Praha, 2005. [2023-07-07]. http://crk.cz/CZ/ROZVEDKAC.HTM

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Hlavní štáb – 2. oddělení zpravodajské, osobní složka Josefa Růžka [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Main staff – 2nd intelligence department, Personal file of Josef Růžek].

J. Kokoška, S. Kokoška. Spor o agenta A-54 [In Czech; The dispute over agent A-54]. Naše vojsko, Praha, 1994. ISBN 80-206-0437-5.

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Hlavní štáb – 2. oddělení zpravodajské, ročník 1919–1939, k. 133, inv. č. 57, č.j. 14 202, Směrnice pro písemné kurzy kryptografie, [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Main staff – 2nd intelligence department, vintage 1919–1939, k. 133, inv. č. 57, č.j. 14 202, Guidelines for written cryptography courses].

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Hlavní štáb, (1919–1939), kroniky a fotoalba [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Main staff, (1919–1939), chronicles and photo albums].

Vojenský historický ústav. Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany, Hlavní štáb, (1919–1939), Učební texty pro frekventanty zpravodajských kursů 1926 (čj. 1607), k. 82 [In Czech; Military Historical Archive, fund Ministry of National Defence, Main staff, (1919–1939), Teaching texts for students of intelligence courses 1926 (čj. 1607), k. 82].

D. Alvarez. Wilhelm Fenner and the development of the German Cipher Bureau, 1922–1939. Cryptologia 31(2):152–163, 2007. https://doi.org/10.1080/01611190601038225

L. Erben. Úsvit hackerů: Marian Rejewski a Enigma [In Czech; Dawn of hackers: Marian Rejewski and Enigma], 2013. [2023-08-07]. https://www.root.cz/clanky/usvit-hackerumarian-rejewski-a-enigma/

S. Singh. Kniha kódů a šifer [In Czech; Book of codes and ciphers]. Argo, Dokořán, Praha, 2003.

J. J. O’Connor, E. F. Robertson. Marian Adam Rejewski, 2007. [2023-08-05]. https://mathshistory.standrews.ac.uk/Biographies/Rejewski/

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

History of Science and Technology