Czechoslovakia/Czech Republic as a leader in polymer technologies in Central Europe: from contact lenses to 3D printing

Authors

  • Marcela Efmertová Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Historical Laboratory of (Electro)Technology, Technická 2, 166 27 Prague, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.14311/AP.2024.64.0194

Keywords:

History of science, history of polymers, contact lenses, Otto Wichterle, Czechoslovakia, Institute of Macromolecular Chemistry, Czechoslovak Academy of Sciences, Czech Academy of Sciences, Josef Průša

Abstract

The Czech Republic prides itself on a long-standing tradition in the scientific field of polymer studies and technologies. Seen in this light, the following article seeks to single out this particular tradition and to highlight some of the facts concerning practical applications that have been significantly enhanced by Czech experts such as Otto Wichterle in the latter half of the 20th century. Otto Wichterle, a prominent Czech chemist, revolutionised the field of ophthalmology with his invention of soft contact lenses. Despite the restrictive regime of Communist Czechoslovakia, Wichterle’s innovative work in organic chemistry, plastics, and biomaterials led to the development of hydrophilic soft contact lenses. His home-based experimental setup, which included a children construction set, a bicycle light battery, a phonograph motor, and homemade glass tubing and moulds, resulted in the creation of a transparent and absorbent gel suitable for eye implants. Wichterle’s pioneering work has had a profound global impact, with his invention now used by over 100 million people worldwide. His research has also paved the way for the development of “smart” biomaterials used in various medical devices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

J. Kotek, M. Raab. Quo vaditis, polymery? Vesmír 88(3):186–190, 2009.

Archive of the National Technical Museum, Czech Republic. coll. Drahoslav Lím (NAD 834), 1953–2002, 2004.

F. Houdek, J. Tuček, E. Fišerová. České hlavy 2002 [In Czech; Czech Heads 2002]. Tváře, 2002. ISBN 80-86574-04-0.

J. Masnerová. Ctnosti naše na tom visí jen, jak čas je vykládá [In Czech; Our virtues depend on it only as time interprets them]. In Paměti a vzpomínky jako historický pramen, pp. 367–387. Národní technické muzeum, Praha, 2006.

R. Zejda. 1969–1988. Akcent, 2001. ISBN 80-7268-200-8.

J. Petráš, L. Svoboda (eds.). Bezčasí: Československo v letech 1972–1977 [In Czech; Timeless: Czechoslovakia in the years 1972–1977]. Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

M. Otáhal. Opozice, moc, společnost 1969–1989. Příspěvek k dějinám “normalizace” [In Czech; Opposition, Power, Society 1969–1989. A contribution to the history of “normalization”]. Maxdorf, 1994. ISBN 80-85800-12-8.

M. Heimann. Czechoslovakia: The State That Failed. Yale University Press, 2013. ISBN 978-0-300-17242-3.

P. Kolář, M. Pullmann. Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu [In Czech; What was normalization? Studies in Late Socialism]. Nakladatelství Lidové noviny, Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 978-80-7422-560-4.

Historie plastů [In Czech]. [2023-12-21]. https://is.muni.cz/th/jc6o7/5519230/pracestechnickym/plasty/historieplastu.html

The Graduate. Directed by Mike Nichols, based on Charles Webb’s novel of the same name, Embassy Pictures 1967.

L. Běhálek. Podstata, význam a historie polymerů. [2024-02-10]. https://publi.cz/books/180/01.html

O. Wichterle. Vzpomínky [In Czech; Memories]. Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1495-5.

Interview with editor Jiří Mrva, 1998. [2024-02-10]. https://zlin.rozhlas.cz/otto-wichterlevynalezl-nejen-kontaktni-cocky-nebo-silon-alepo-navsteve-prahy-i-8474013

[2024-03-10]. http://prague.czechcentres.cz/galerie/foto/otto-wichterle-vedec-a-vynalezce4

Wikov a jeho historie [In Czech; Wikow and its history], 2021. [2023-10-10]. https://eshop.kovap.cz/magazin/wikov-a-jeho-historie

Wikov veteran club. [2024-02-10]. https://wikovveteranclub.cz

Historie. Oslavili jsme 100 let od založení firmy Wikov! [In Czech; History. we have celebrated centenary since the foundation of Wikov company!]. [2024-02-10]. https://www.wikov.com/cs/o-nas/historie

K. Haas. Wikov 35 kapka (1931–1933): První československý automobil s aerodynamickou karoserií. [2024-03-10]. https://www.auto.cz/galerie/veteran/167818

O. Wichterle. Vzpomínky [In Czech; Memories]. Evropský kulturní klub, 1992. ISBN 80-85212-23-4.

J. Boháček. Otakar Quadrat [In Czech]. Akademický bulletin (4), 2011.

J. Dostál. Nekrolog [In Czech; Obituary]. Hudební rozhledy 3(4), 1950/51.

Profesor Emil Votoček (1872–1950) [In Czech]. [2024-01-10]. https://www.vscht.cz/skola/historie/votocek

J. Koryta. Jaroslav Heyrovský. Melantrich, 1990. ISBN 80-7023-058-4.

L. Pospíšil, M. Hromadová. Jaroslav Heyrovský – 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii [In Czech; Jaroslav Heyrovský and the 50th Anniversary of the Award of the Nobel Prize for Chemistry]. Chemické listy 103(11):900–901, 2009.

R. Zahradník. Za vládu rozumu [In Czech; For the reign of reason], pp. 22–26. Academia, 2002. ISBN 80-200-0942-6.

Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic. coll. Otto Wichterle, carton 11, file 5–Průmysl, Baťa-Zlín. Certificate on the work of Dr. Ing. Otto Wichterle in the Research Institute Baťa a.s. in Zlín in the Years 1940–1945 (Institute Director Dr. Landa, 28. 5. 1945) [In Czech].

Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic. coll. Otto Wichterle, carton 11, file 5–Průmysl, Baťa-Zlín. Article in Svobodné slovo daily, 15. 5. 1947. Special dispute over the authorship (author Dr. Vladimír Minařík) [In Czech].

Vernissage of Hana and Otto Wichterl’s exhibitions at the Muzeum Prostějovska, 2013.

H. Masaříková. Obrazem: Výstava Wichterlových láká na čočkostroj i třistakilové plastiky [In Czech; By image: The Wichterle exhibition attracts the lens machine and the three-story sculptures]. Prostějovský deník 2013-04-05. [2024-01-13]. https://prostejovsky.denik.cz/volny-cas/obrazemvystava-wichterlovych-laka-na-cockostroj-itristakilove-plastiky-2013040.html

N. Efron. Contact lens practice. Elsevier Butterworth Heinemann, 2017. ISBN 978-07-0206-660-3.

O chemii, životě a náhodách [In Czech; On chemistry, life and chance]. Vesmír 68(3):152–156, 1989.

D. Štádlerová. Otto Wichterle a jeho přínos světu [In Czech; Otto Wichterle and his contribution to the world]. Master’s thesis, West Bohemian University in Pilsen, Faculty of Arts, 2015.

J. Boháček. Vzpomínka na velikána české vědy Otto Wichterleho [In Czech]. Akademický bulletin (6), 2013. [2024-01-10]. http://abicko.avcr.cz/2013/06/03/index-2.html

Text manifestu 2000 slov [In Czech]. [2024-02-10]. https://www.totalita.cz/txt/txt_2000slovt.php

T. Obrusníková. Otto Wichterle-osobnost a jeho patenty [In Czech; Otto Wichterle-personality and his patents]. Bachelor’s thesis, Masaryk University, Faculty of Medicine, 2012.

J. Šebenda, M. Hudlický. Otto Wichterle (1913–1998): The father of soft contact lenses. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 37(9):1221–1223, 1999. https://doi.org/dx8j9q

M. Franc, V. Mádlová. Dějiny Akademie věd ČR v obrazech [In Czech; History of the Academy of Science of the Czech Republic in Pictures], p. 256. Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2172-4.

EY podnikatelem roku 2020 České republiky se stal Josef Průša [In Czech]. [2023-02-10]. https://www.ey.com/cs_cz/news/2021/04/eypodnikatel-roku-2020-ceske-republiky-je-josefprusa-zakladatel-a-majitel-spolecnosti-prusaresearch

Josef Průša: Digitalizaci máme v genech [In Czech], 2021. [2023-02-10]. https://www.abra.eu/josefprusa-digitalizaci-mame-v-genech/

J. Žižka. Průša tiskne jiný svět [In Czech; Průša Prints a Different World]. MED (12):6–9, 2019.

Náš příběh [In Czech]. [2023-02-10]. https://www.prusa3d.com/cs/stranka/nas-pribeh_875/

3D tiskárny Original Prusa přímo od Josefa Průši. [In Czech; 2024-02-10]. https://www.prusa3d.com/

České filamenty. [In Czech; 2024-02-10]. https://www.ceskefilamenty.cz

Print with smile [In Czech]. [2023-02-08]. https://www.materialpro3d.cz/znacka/print-with-smile/

Ústav polymerů: Výuka a výzkum [In Czech]. [2023-02-10]. https://pol.vscht.cz/files/uzel/0009474/0001~~Cy0uSSwLyMpzE0tKvVJLTm8MFvB0NBIwcjAyBgA.pdf?redirected

O ústavu [In Czech]. [2023-02-10]. https://pol.vscht.cz/o-ustavu

Král 3D tiskáren Průša je v Guinessově knize. Rozehrál orchestr tiskáren [In Czech; Průša, King of 3D Printers, is in the Guiness Book of Records. He Conducts an Orchestra of Printers]. iDNEScz 2019. [2024-02-10]. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/3dtiskarny-rekord-guinessova-kniha-rekordu-prusaresearch.A190815_113322_ekonomika_fih

Je hořkosladké vidět u lékařů štíty z našich tiskáren, říká Josef Průša [In Czech]. iDNEScz 2020. [2024-02-10]. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/3d-tiskjosef-prusa-koronavirus-stity-ministerstvozdravotnictvi.A200411_134707_ekonomika_kou

Jsme garážová fabrika. Nejradši děláme vše sami, říká podnikatel roku Průša [In Czech]. iDNEScz 2021. [2024-02-10]. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/eypodnikatel-roku-prusarozhovor.A210407_192752_ekonomika_mato

J. Mašek. Podnikatelskou olympiádu vyhrál Josef Průša a jeho celosvětově úspěšné 3D tiskárny [In Czech; Josef Průša and his globally successful 3D printers won the Business Olympiad]. Hospodářské noviny 8. 4. 2021.

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

History of Science and Technology