STABILITY DETERIORATION OF CLIFF FACES DUE TO HISTORICAL MINING IN THE ELBE SANDSTONES PROTECTED AREA

Authors

  • Zuzana Vařilová Municipal Museum of Ústí nad Labem
  • Kamil Podroužek Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
  • Natálie Belisová Municipal Museum of Ústí nad Labem
  • Jan Horák Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

DOI:

https://doi.org/10.14311/CEJ.2022.04.0039

Keywords:

Quarry, Sandstone mining, Rockfall, Rock slope stability, Risk assessment and risk zoning, Map database, 3D modelling

Abstract

The paper presents partial results of the expert cooperation between geologists and historians in the Bohemian Switzerland (Elbe Sandstones) area focused on mapping and documentation of old quarries and mining pits. More than three thousand abandoned quarries for building stone were newly mapped and registered within the study area. Attention was given not only to the preserved relics after mining and their historical context: methods of stone extraction were also described, and the current state of quarries and mining areas was documented. Many of them represent unstable quarry faces prone to rockfall. Catastrophic events have already occurred in some quarries, and some localities had to be technically secured by stabilizing works recently. One of the aims was therefore to create an inventory map of risk related to old quarries and the assessment of the present-day degree of instability. Fresh rockfalls from 2021/2022 were also registered. Three-dimensional models of selected quarry faces were created using modern technology including calculation of cubic capacity of excavated material and collapsed masses. The complete results are included in the map geodatabase, which is under construction.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Stein K., 1988. Příspěvek k historii těžby pískovce v údolí Labe v Děčínské vrchovině, Historia 9, Sborník Severočeského muzea, Liberec, p. 71-88.

Podroužek K., 2012. Těžba pískovců – typy, způsoby, příklady, Péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století, eds. Tomáš Brož, Jiří Bureš, NPÚ ÚOP v Ústí n. L. 2012, p. 31-46.

Kutschke D., 2000. Steinbrüche und Steinbrecher in der Sächsischen Schweiz, Pirna, p. 1-21.

Podroužek K., 2006. Štuky a kopáky – těžba, užití a význam kvádrového pískovcového zdiva, in Opracování kamene, eds. Jahn John, Miroslav Kovář, Plzeň, p. 85-95.

Zvelebil J., 1990. Vliv historické lomové těžby na současnou stabilitu pískovcových skalních svahů

v Děčínské vrchovině, Sbor. “38. Fórum pro nerudy“, Čs. Spol. Min. Geol.,124-173, Praha.

SOkA Děčín, AM Děčín: K 246

Joza, P., 2009. Kvádrberk, Malá děčínská vlastivěda, Děčín, p. 59-60, 62-64.

Zajíc J., Král J., Daniel J., 1975. Průzkum skalních stěn a svahů na Děčínsku, Sborník geol. věd, řada Hydrogeologie, inženýrská geologie, 12: 137-176.

Zvelebil J., 1984. Skalní řícení u Hřenska a jeho prognóza, Geologický průzkum 10/1984, p.294-296.

Komín M., 2003. Hřensko – sanace skalního masivu P31, MS, Project documentation, AZCONSULT, Ústí nad Labem.

Zvelebil J., 1984. Inženýrskogeologická prognóza rizik katastrofálních skalních řícení, MS, part C – photographic appendix, photo 15.

Kropáčková D. 1988. Petrologické studium křemenných pískovců z údolí Labe severně od Děčína, MS, Diploma thesis, Faculty of Science UK Praha, p. 31.

SOkA Děčín, LR Děčín, K 16

Zvelebil J., 2010. Upozornění na bezprostředně nestabilní objekty ohrožující chodník a silnici I/62 na pravém břehu Labe v obci Hřensko, MS, 2 p. + 11 appendices, Zdiby.

Komárek M., 2011. Hřensko, Sanace skalního masivu Lomová stěna nad silnicí I/62. MS/PD, AZ CONSULT, Ústí nad Labem.

John, F., 1980. Chronik der Gemeinde Losdorf, Chronik Ausschuß der Gemeinde Losdorf, 1980, p. 22, Laufen/Ob B.

Veselý M., 2010. "Ludvíkovická jeskyně" podzemní pískovna v Ludvíkovicích, Děčínské vlastivědné zprávy: časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska / Děčín: Oblastní muzeum v Děčíně, 1212-6918 Vol. 20, No. 1 (2010), p. 39-48.

SOkA Děčín, OU Děčín: K 101, 11-53/286; K 103, 11-53/719; K 504, 11-53/ N 154; 11/ 2-28; 11/ 2-98; K 103, 11-53/682;

SOkA Děčín, OU Děčín: AF Hřensko, pamětní kniha II, unpaged.

SOA Litoměřice, pob. Děčín: VS Bynovec, K 130, inv. č. 337, K 140, K 143;

SOA Litoměřice, pob. Děčín: ÚS Clary Teplice, K 5, I - 1889/233; K 11, I- 1896/369.

Nordböhmischer Gebirgsbote, 19. 11. 1861.

Tetschner Anzeiger, 5. 9. 1874.

Leitmeritzer Zeitung, roč. 29, č. 38, 17. 5. 1899.

Sokol, P. et al., 2017. Metodika terénní prostorové identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek, p. 96-111.

Veselý, J. et al., 2014. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, edice odborné a metodické publikace, sv. 49, Národní památkový ústav, 120 p.

IPF TUD, 2005. Digital terrain model created from airborne laser scanning data in the frame of the EU INTERREG IIIA project „Geoinformation Networks for the cross-border National Park Region of Saxon-Bohemian Switzerland“.Remote Sensing, Institute for Photogrammetry and Remote Sensing, Dresden University of Technology.

Ullman S., 1979. The Interpretation of Structure from Motion, Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 203, n. 1153, 1979, p. 405-426.

Westoby, M. J. et al., 2012. Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications, Geomorphology, Volume 179, 2012, p. 300-314.

Farmakis I. et al., 2022. Rockfall detection using LiDAR and deep learning, Rockfall detection using LiDAR and deep learning, Engineering Geology, Volume 309, 106836.

Zvelebil, J., Stemberk, J., 2000. Inženýrskogeologické mapování stability skalních svahů v obci Hřensko, in Šebesta, J., a kol., 2000, Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe na okrese Děčín, díl F: 1-28. Hřensko. MS, Český geologický ústav. Praha.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Vařilová, Z., Podroužek, K., Belisová, N., & Horák, J. (2022). STABILITY DETERIORATION OF CLIFF FACES DUE TO HISTORICAL MINING IN THE ELBE SANDSTONES PROTECTED AREA. Stavební Obzor - Civil Engineering Journal, 31(4), 516–532. https://doi.org/10.14311/CEJ.2022.04.0039

Issue

Section

Articles