Author Details

Yemelina, Natalya K., Karaganda Economical University of Kazpotrebsoyuz, Kazakhstan